Сукупний попит: фактори, що визначають криву сукупного попиту

Сукупний попит – це модель, що показує реальний об’єм національного виробництва, який споживачі підприємства та уряд здатні купити при будь-якому можливому рівні цін. При рівних інших умовах чим нижче рівень цін, тим більшу частину реального об’єму національного виробництва захочуть купити споживачі в середині країни, підприємства, уряд та іноземні покупці. І навпаки, чим вище рівень цін - тим менше об’єм національного продукту, який вони забажають придбати. Таким чином залежність між рівнем цін і реальним об’ємом національного виробництва на який є попит є зворотна або від’ємна.


Траєкторія кривої сукупного попиту визначається іншими факторами.

По-перше, ефектом ставки процента, який передбачає, що траєкторія кривої сукупного попиту визначається впливом змінюваного рівня цін на процентну ставку, а, отже, на споживчі видатки і інвестиції. Іншими словами, коли рівень цін підвищується, підвищується і процентна ставка, а зростання процентної ставки у свою чергу призводить до скорочення споживчих видатків та інвестицій.

По-друге, ефектом багатства, коли за вищого рівня цін реальна вартість, або купівельна спроможність, нагромаджених фінансових активів зменшується. Населення реально стає біднішим і змушене скорочувати свої видатки.

По-третє, ефектом імпортних закупівель, який полягає в тому, що підвищення цін в певній країні спричиняє зменшення сукупного попиту на вітчизняні товари і послуги, і навпаки, зниження рівня цін у певній країні обумовлює скорочення її імпорту та розширення експорту. Це все супроводжується збільшенням чистого обсягу експорту і сукупного попиту даної країни.

На сукупний попит впливають також нецінові фактори. До них належать: зміни споживчих видатків (добробут споживача, його сподівання, заборгованість, податки); зміни інвестиційних видатків (процентна ставка, очікувані прибутки від інвестицій, податки з підприємств, технологія, надлишкові потужності); зміни державних видатків; зміни видатків на чистий обсяг експорту (національний доход зарубіжних країн, валютні курси).

Усі ці нецінові фактори так чи інакше впливають на реальний обсяг продукту, який можуть купити споживачі, уряд і зарубіжна покупці за конкретного рівня цін. Зміни нецінових факторів сукупного попиту викликають переміщення кривої сукупного попиту.

Схеми увімкнення амперметрів і вольтметрів. Методична похибка при вимірюванні струму і напруги
Избирательные реформы ХIХ в.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ЗДОРОВЬЕ». ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ
Які є речові способи забезпечення виконання зобов'язань?
Источники для углубленного изучения темы
Гимн комсомольского штаба «Арай»
Определение финансового результата от продаж по итогам месяца
Розділ 10 Рентгенівське випромінювання променів
Поняття та характерні ознаки компонування ІМС
Охрана труда и техника безопасности. Техника безопасности при пайке. Защитное заземление.
Культура Стародавнього Сходу
Синтетичні й аналітичні рахунки, їх взаємозв'язок
Типичные ошибки, встречающиеся при написании курсовой работы по методике профессионального обучения
Органи державного фінансового контролю
Гіперволемія
History
Статья 10. Прекращение права пользования водными объектами.
Загальна будова двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ)
Соціокультурні характеристики туризму.
Аспект 1. Концепция или тема.
Структура магистрали и шин интерфейса GPIB.
Сентябрь (III, IV неделя), октябрь, ноябрь.
Собівартість промислової продукції: поняття, види, показники.
Главная Страница