Сукупний попит: фактори, що визначають криву сукупного попиту

Сукупний попит – це модель, що показує реальний об’єм національного виробництва, який споживачі підприємства та уряд здатні купити при будь-якому можливому рівні цін. При рівних інших умовах чим нижче рівень цін, тим більшу частину реального об’єму національного виробництва захочуть купити споживачі в середині країни, підприємства, уряд та іноземні покупці. І навпаки, чим вище рівень цін - тим менше об’єм національного продукту, який вони забажають придбати. Таким чином залежність між рівнем цін і реальним об’ємом національного виробництва на який є попит є зворотна або від’ємна.


Траєкторія кривої сукупного попиту визначається іншими факторами.

По-перше, ефектом ставки процента, який передбачає, що траєкторія кривої сукупного попиту визначається впливом змінюваного рівня цін на процентну ставку, а, отже, на споживчі видатки і інвестиції. Іншими словами, коли рівень цін підвищується, підвищується і процентна ставка, а зростання процентної ставки у свою чергу призводить до скорочення споживчих видатків та інвестицій.

По-друге, ефектом багатства, коли за вищого рівня цін реальна вартість, або купівельна спроможність, нагромаджених фінансових активів зменшується. Населення реально стає біднішим і змушене скорочувати свої видатки.

По-третє, ефектом імпортних закупівель, який полягає в тому, що підвищення цін в певній країні спричиняє зменшення сукупного попиту на вітчизняні товари і послуги, і навпаки, зниження рівня цін у певній країні обумовлює скорочення її імпорту та розширення експорту. Це все супроводжується збільшенням чистого обсягу експорту і сукупного попиту даної країни.

На сукупний попит впливають також нецінові фактори. До них належать: зміни споживчих видатків (добробут споживача, його сподівання, заборгованість, податки); зміни інвестиційних видатків (процентна ставка, очікувані прибутки від інвестицій, податки з підприємств, технологія, надлишкові потужності); зміни державних видатків; зміни видатків на чистий обсяг експорту (національний доход зарубіжних країн, валютні курси).

Усі ці нецінові фактори так чи інакше впливають на реальний обсяг продукту, який можуть купити споживачі, уряд і зарубіжна покупці за конкретного рівня цін. Зміни нецінових факторів сукупного попиту викликають переміщення кривої сукупного попиту.

Причины снижения плотности мочи ( менее 1,010 г/л)
Основні регулювання
Важным направлением является проведение мероприятий, которые позволят включить данные таможенной статистики в единый государственный информационно-статистический ресурс Российской Федерации.
Социальные вычеты по личным расходам по договорам . негосударственного пенсионного обеспечения и по договорам - добровольного пенсионного страхования
Аудиторна робота 7
Демократія і її опоненти в політичній практиці
Тема 5. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства
Поняття і принципи бюджетного і кошторисно-бюджетного фінансування.
Оценка технической подготовленности
Тема 5. Технология кулинарной продукции из мяса и субпродуктов
Задача 2.
Проявление цельности личности
Кафедра акушерства, гинекологии и педиатрии.
Питання для самоперевірки
Статья V. Недопустимость корыстных действий
Населення як природна основа трудових ресурсів і трудового потенціалу
Тема 1.3. Система национальных счетов – метод социально-экономической статистики на макроуровне
РОССИЯ И РУССКИЕ ГОСУДАРСТВА
Інформаційний сервер Верховної Ради України
Работы на кабелях в подземных сооружениях.
Передатчики НЧ, СЧ и ВЧ диапазонов
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЖАЛОБА, ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ВИДЫ. ПРОЦЕДУРЫ РАЗРЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЖАЛОБ.
I. Вихідні дані
Главная Страница