Облік об’єктів підвищеної небезпеки

10.1. Облік ОПН в місцевих і територіальних органах державного нагляду у сфері цивільного захисту здійснюється у спеціальному журналі обліку ПНО та ОПН (додаток 2) на підставі результатів проведення ідентифікації ПНО.

10.2. Державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки веде Держнаглядохоронпраці.

10.3. Протягом 10 робочих днів після реєстрації Держнаглядохоронпраці видає суб’єкту господарської діяльності свідоцтво за встановленою формою про державну реєстрацію об’єкта підвищеної небезпеки.

10.4. Порядок визначення, обліку та перевірки ОПН викладений в додатку 3.

Декларація безпеки об’єктів підвищеної небезпеки

11.1. Суб’єкт господарської діяльності, у власності або користуванні якого є хоча б один ОПН, організовує розроблення і складання декларації

безпеки об’єкта підвищеної небезпеки.

11.2. Декларація безпеки складається на основі дослідження суб’єкта господарської діяльності, ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику виникнення аварій, що пов’язані з експлуатацією цих об’єктів.

11.3. Для ОПН, що експлуатуються, декларація безпеки складається як самостійний документ, а для ОПН, що будуються (реконструюються, ліквідуються), як складова частина відповідної проектної документації.

Порядок та вимоги щодо складання декларації викладені у Порядку декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956.

11.4. Суб’єкти господарської діяльності несуть відповідальність згідно із законодавством за повноту та достовірність відомостей, поданих у декларації безпеки.

11.5. Декларацію безпеки можуть складати на основі досліджень ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику виникнення аварій, пов’язаних з експлуатацією цих об’єктів, суб’єкти господарської діяльності незалежно від форм власності, що займаються науковою і науково-технічною діяльністю у сфері безпеки промислових об’єктів.

11.6. Декларація безпеки разом з позитивним висновком експертизи подається відповідним територіальним та місцевим органам Держнаглядохоронпраці, Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, Держекоінспекції, Державної санітарно-епідеміологічної служби, Держпожбезпеки, Держархбудінспекції, а також відповідній місцевій держадміністрації або виконавчому органу місцевої ради.

Недостаточность дыхания, связанная с дыхательным центром
Контроль и оценка результатов освоения производственной ПРАКТИКИ
Контрольная работа 2 (для специальности 08011 «Маркетинг»)
Семинарское занятие № 5-6. Тема: Профессиональная этика и профессиональная мораль – 4 ч.
Схема проведення “вогнику” оргперіоду
Пространственные типы данных
Гигиенические критерии оценки условий труда
Нітрати дуже поширені у природі, тому щоденне вживання людиною нітратів з продуктами харчування неминуче.
Передумови і умови становлення ринкової економіки в країнах Західної Європи. Становлення та розвиток мануфактурного виробництва.
Особливості розвитку Візантійської імперії періоду Середньовіччя.
Завдання 3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки водного фонду.
Передмова
Форми і головні сфери розвитку міжнародного кооперування виробництва
Тема 4.2 Возможности динамических (электронных) таблиц.
Відомчі нормативно-правові акти
Перекатывание из положения сидя в положение лежа и обратно на правом боку
Глава 6. «Пехота – фрунт на фрунт».
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВАД ТА ЗАХВОРЮВАНЬ З МЕТОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПТИМАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГА ТА ДИТИНИ
Карма и дхарма: этика индусов
Наделение ОМС отдельными государственными полномочиями: понятия отдельных государственных полномочий, порядок наделения.
Областные бюджеты, бюджеты города республиканского значения, столицы утверждаются решениями соответственно областных маслихатов, маслихатов города республиканского значения, столицы.
Еколого-трофічні групи грибів
Душа связывает дух и тело в единое целое.
Главная Страница