Продуктивність праці як показник ефективності виробництва

Продуктивність праці є важливим показником у системі вимірювання ефективності виробництва. У той же час на неї важливий вплив чинять величина і особливо якість фондоозброєності праці, тобто міра оснащеності праці основним капіталом.

Фондоозброєність, у свою чергу, вимірюється ставленням величини вартості основного капіталу до витрат живої праці (чисельність працівників):

Цю залежність слід брати до уваги при розгляді впливу продуктивності праці на загальну ефективність виробництва.

Справа в тому, що ефективно не будь-яке підвищення продуктивності праці, а тільки таке, коли економія живої праці окупає додаткові витрати на зростання його технічної оснащеності, причому в максимально короткі терміни.

Фондовіддача характеризує ефективність використання основного капіталу. Вона вимірюється кількістю вироблених товарів, що припадають на дану величину основного капіталу:

Між продуктивністю праці, фондовіддачею і фондоозброєністю існує тісний зв'язок, яка може бути виражена формулою:

Пт = Ф0 х Фв.

З цієї залежності випливає, що продуктивність праці підвищується за умови, якщо зростають фондовіддача і (або) фондоозброєність, і падає в зворотній залежності. У той же час якщо продуктивність праці зростає швидше, ніж його фондоозброєність, то росте фондовіддача. І навпаки, фондовіддача падає, якщо динаміка продуктивності праці відстає від зростання фондоозброєності.

У міру науково-технічного прогресу і вдосконалення виробництва частка затрат суспільної праці збільшується, оскільки зростає оснащеність працівника все новими засобами праці. Проте основна тенденція полягає в тому, що абсолютна величина витрат як живої, так і суспільної праці на одиницю продукції скорочується. Саме в цьому полягає сутність підвищення продуктивності суспільної праці.

allow.refepic.ru wke.deutsch-service.ru referatrpr.nugaspb.ru referattxb.nugaspb.ru Главная Страница