Продуктивність праці як показник ефективності виробництва

Продуктивність праці є важливим показником у системі вимірювання ефективності виробництва. У той же час на неї важливий вплив чинять величина і особливо якість фондоозброєності праці, тобто міра оснащеності праці основним капіталом.

Фондоозброєність, у свою чергу, вимірюється ставленням величини вартості основного капіталу до витрат живої праці (чисельність працівників):

Цю залежність слід брати до уваги при розгляді впливу продуктивності праці на загальну ефективність виробництва.

Справа в тому, що ефективно не будь-яке підвищення продуктивності праці, а тільки таке, коли економія живої праці окупає додаткові витрати на зростання його технічної оснащеності, причому в максимально короткі терміни.

Фондовіддача характеризує ефективність використання основного капіталу. Вона вимірюється кількістю вироблених товарів, що припадають на дану величину основного капіталу:

Між продуктивністю праці, фондовіддачею і фондоозброєністю існує тісний зв'язок, яка може бути виражена формулою:

Пт = Ф0 х Фв.

З цієї залежності випливає, що продуктивність праці підвищується за умови, якщо зростають фондовіддача і (або) фондоозброєність, і падає в зворотній залежності. У той же час якщо продуктивність праці зростає швидше, ніж його фондоозброєність, то росте фондовіддача. І навпаки, фондовіддача падає, якщо динаміка продуктивності праці відстає від зростання фондоозброєності.

У міру науково-технічного прогресу і вдосконалення виробництва частка затрат суспільної праці збільшується, оскільки зростає оснащеність працівника все новими засобами праці. Проте основна тенденція полягає в тому, що абсолютна величина витрат як живої, так і суспільної праці на одиницю продукції скорочується. Саме в цьому полягає сутність підвищення продуктивності суспільної праці.

Основні напрями первинної профілактики
Анкета грузоотправителя по оценке работы станций дороги
The Global Management Challenge: China vs the World
СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ
Искусство,наука и техника в Древнем Египте
ПРОТОКОЛ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГАСТРОДУОДЕНІТУ У ДІТЕЙ
Николас Эванс. По словам лошади
Психология обыска, очной ставки и проверки показаний на месте
Тема 4. Організація торговельного підприємництва фізичної особи (на матеріалах підприємця-фізичної особи)
Відповідь Німеччини та її союзників на ноту уряду УНР до усіх воюючих нейтральних країн з наміром виступити на мирних переговорах цілком самостійно
Поездка на автомобиле по Испании
Понятие, особенности и виды государственной службы
Основні категорії етики
Бланк для регистрации ответов
Організаційна структура міжнародних корпорацій
Износ. Виды износа и методы экономической оценки износа
Нові форми навчання.
Алгоритмический анализ задачи
І етап – меркантилізм
ПРИЛОЖЕНИЕ. СЛЕНГ БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ И ТОКСИКОМАНИЕЙ
Наиболее распространенной формой управления с привлечением к участию сотрудников является/являются
II.1. Как сделать себя самому: понятие «Self-made» и его история
Недостатня маса тіла
Главная Страница