Алгоритм розрахунку теперішньої вартості грошей за простими і складними відсотками

Прості відсотки Складні відсотки
Де - майбутня вартість грошей; - теперішня вартість грошей. - дисконтна ставка (десяткова дріб); - кількість розрахункових періодів за обумовлений термін часу


Таблиця 4.4

Главная Страница