IV. ВИБІР КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Кожний студент виконує контрольне завдання, що складається з двох теоретичних питань та восьми задач, які вибираються згідно варіата. Варіанти контрольних завдань і відповідного номера контрольних питань приведені в таблиці 4.1.

Номер варіанта вибирається згідно списку студентів академічної групи, або за двома останніми цифрами номеру залікової книжки студента. Якщо дві останні цифри складають число більше 20, то вони підсумовуються і відповідне число приймається як номер варіанта. Спосіб вибору варіантів контрольного завдання вказує викладач, який проводить практичні заняття.

Таблиця 4.1.

Варіант Номер питання Варіант Номер питання
10 1, 21 2, 22 3, 23 4, 24 5, 25 6, 26 7, 27 8, 28 9, 29 10, 30 20 11, 31 12, 32 13, 33 14, 34 15, 35 16, 36 17, 37 18, 38 19, 39 20, 40

V Вимоги до обсягу, оформлення і термінів виконання контрольних завдань

Контрольні завдання виконуються в машинописній або рукописній формі на листах формату A4, записи ведуться чітким почерком і акуратно, сторінки повинні бути пронумеровані, а зазначений список використаної навчальної, нормативної і довідкової літератури достатнім. Наприкінці роботи проставляється дата й особистий підпис студента. Відповідь на кожне з контрольних питань займає в середньому 5 - 10 сторінок (машинописний текст 1,5 міжрядкових інтервалів). На кожному аркуші повинні бути береги: ліворуч не менше 30 мм, зверху і знизу – по 20 мм, праворуч – 10 мм. При виконанні контрольних завдань із використанням комп'ютера в текстовому редакторі WORD 6.0, та вищих версій використовується одиничний інтервал. На титульному листі необхідно зазначити кафедру, що забезпечує навчання по відповідній дисципліні (кафедра «Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності» ), прізвище, ім¢я студента, номер навчальної групи, курс, номер залікової книжки та посада та прізвище викладача, який приймає контрольну роботу. Виконане контрольне завдання повинно бути подане на кафедру вчасно, згідно термінів, визначених викладачем.

Скориков Александр Васильевич, 1907 гр.
Документированная система менеджмента качества
О, враг Мадху и Каитабхи, О, Господь вселенной, совершенство моей жизни и самую желанную милость Ты мог бы показать мне, если бы считал меня слугой слуги слуги слуги слуги слуги Твоего слуги.
УСТАВ ООО «Gunesh» С ОДНИМ УЧРЕДИТЕЛЕМ
После составления отчета по практической работе необходимо защитить свою работу у преподавателя.
Организация системы управления охраной труда на предприятии.
Будова органів дихання
Раздел 17. Выбор ответвлений РПН для регулирования напряжения автотрансформаторов
Тема. Введение. Понятия в документационном обеспечении управления
Визначення напрямів на сторони горизонту за Місяцем
Как осуществляется защита прав ребенка?
Пренатальные протозойные инфекции
Общая характеристика законодательства о занятости населения.
Значение туризма для Беларуси
Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости
Система методов экономической теории.
The adverbial of concession
Маркетингова інформація. Вивчення рівня задоволеності споживачів
Основные типы философского мировоззрения
Телефонний зв 'я зо к
ВЫЖИВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 1 часть
Прохождение государственной службы
Тематика рефератів за модулем 3.
Главная Страница