Проблема походження мистецтва

Існує декілька теорій походження мистецтва.

(теорії: релігійна , ігрова, теорія наслідування, лінгвістична, )

ТЕОРІЇ :

1)згідно з релігійної теорії походження мистецтва краса є одним з імен Божих, а мистецтво - конкретно-чуттєвим вираженням божественної ідеї;

2)теорія гри (Г. Спенсер, К. Бюхер, В. Фріче, Ф. Шиллер) трактує мистецтво як гру, позбавлену будь-якого змісту. Оскільки гра старіше праці, то мистецтво як природне природне явище старше виробництва корисних предметів. Його основна мета - задоволення, насолода;

3) еротична теорія(Н. Нардау, К. Ланге, 3. Фрейд та ін) намагається обгрунтувати виникнення мистецтва необхідністю залучення уваги представників протилежної статі (прикрашення, призовні музичні звуки і т. п.);

4) теорія наслідування (Демокріт, Арістотель та ін) прагне поєднати причину виникнення мистецтва з соціальним призначенням людини. Причинами зародження мистецтва Аристотель вважав природні схильності людини до імітації, наслідування природі;

5) марксизм на перший план висуває суспільно-історичну практику, виробничу діяльність людей.

6) Лінгвістична і мелодійна теорії. Концепції, які пов'язують виникнення мистецтва з природними особливостями людини, але вони виходять не з універсальних інстинктів, а з таких чисто людських здібностей, які породжують окремі види мистецтва, а вже ці види призводять до появи інших. Лінгвістична теорія стверджує: перш за все було слово, а потім вже все інше. Ось думка Г. Спенсера: спів - властивість схвильованого мовлення, посилене і наведене в якусь систему. І вокальна та інструментальна музика - ідеалізований варіант мови людських пристрастей. Тарда: прагнення відобразити слова призвело до листа, спочатку - до малюнків, а з нього вже розвинулися живопис, пластика. Далі слову надали ще більше значення: ритмічно організовані слова передували першій пісні, і навіть архітектура виникла завдяки поезії: храми будували, щоб поширити релігійні ідеї, які могли існувати і досягати людей завдяки слову. Абсолютно схожа за системою доказів, але протилежна за висновками, мелодійна теорія. Звуки, в тому числі і пісня, відповідно до цієї теорії, передували людської мови.

referatxui.nugaspb.ru referatqbm.nugaspb.ru cost.refepic.ru referatpyc.nugaspb.ru Главная Страница