Реквізити інструкцій.

Існують інструкції посадові, з техніки безпеки, експлуатації різного устаткування та ін. Кожна з них має бути затверджена вищестоящими органами або керівниками організацій. Інструкції затверджуються керівником або його ж наказом (із зазначенням номера і дати видання). Інструкція, крім грифа про затвердження, має такі реквізити, як найменування її виду, коротке формулювання змісту (заголовок), текст; посада і прізвище особи, відповідальної за її складання, її підпис, дата, номер (індекс) за класифікатором. Текст викладають у логічній послідовності, групують за розділами, до яких іноді дають підзаголовки, розбивають на параграфи (позначають арабськими цифрами). Найзручніше застосовувати наскрізну нумерацію. В інструкції вживають слова: повинен, зобов'язаний, необхідно, не припускається, слід. Розділи об'ємних інструкцій позначають римськими цифрами, а пункти - арабськими. Текст цього документа повинен бути коротким, точним, зрозумілим, оскільки інструкція призначена для постійного користування. Його викладають від другої особи (наприклад: Перш ніж приступити до роботи, ви зобов'язані перевірити справність устаткування) або від третьої (Для успішного виконання своїх обов'язків друкарка повинна вивчити облік, обробку і проходження вхідної кореспонденції), рідше - у безособовій формі (Рухаючись по дорозі, слід звертати увагу на оточуючу обстановку, своєчасно вживати заходів для запобігання зіткненню із зустрічним транспортом).

Зразок:

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ІГМЕ А. М. Сердюк 26.07.2002 р.

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора ІГМЕ

В. Т. Зайцев

26.07.2002 р.

Конфіденційність і апеляція
Жанри наукових досліджень
Подолання позиції відмови від надання свідчень
ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО РОЗТАШУВАННЯ
Інтеграція України до Європейського Союзу
Тема: Соціологія сім’ї та вільного часу
Сроки и этапы проведения операции
Раздел 1. Философия как социокультурный феномен
Использование банком России операций на открытом рынке
Тема 34. Наследственное право
Распределительный метод (по доходам)
Принципи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП)
Джерела корпоративного права
Сутність та організаційно-правові засади державного фінансового аудиту
Денежный оборот и особенности его структуры.
Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности, изменениях в ее финансовом положении.
Земельно-ресурсний потенціал району
Рекомендації до розв’язання типових прикладів розділу 11
Тарас Шевченко: формула успіху
На догоспитальном этапе любую колото резанную рану следует считать проникающей.
At the Lessen
Сенат, кто выбирает депутатов в сенат
Зовнішні та внутрішні фактори політики менеджменту персоналу
Главная Страница