Правові підстави і порядок звільнення засуджених від відбування покарання

Звільнення від відбування покарання завершує процес виконання покарання. Ця подія носить комплексний характер і регулюється не тільки нормами кримінально-виконавчого, але й кримінального і кримінального процесуального законодавства. Факт звільнення від відбування кримінальних покарань призводить до припинення кримінально-виконавчих правовідносин і викликає суттєву зміну правового положення громадянина.

Відповідно до ст. 152 КВК України підставами звільнення від відбування покарання є: відбуття строку покарання, призначеного вироком суду; закон України про амністію; акт про помилування; скасування вироку суду і закриття кримінального провадження; закінчення строків давності виконання обвинувального вироку; умовно-дострокове звільнення від відбування покарання; хвороба; інші підстави, передбачені законом.

Відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, арешту, обмеження волі, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі припиняється в першій половині дня останнього дня строку покарання з урахуванням тих змін, які можуть бути внесені у строк покарання відповідно до закону. Засуджені до арешту, обмеження волі або позбавлення волі після відбуття строку покарання, призначеного вироком суду, звільняються в першій половині останнього дня строку покарання. Якщо строк покарання закінчується у вихідний або святковий день, засуджений звільняється у передвихідний або передсвятковий день. При обчисленні строків місяцями строк закінчується відповідного числа останнього місяця, а коли цей місяць не має відповідного числа - в останній день цього місяця. З особою, яка звільняється, в обов’язковому порядку проводиться повний розрахунок, повертаються особисті документи, цінності та речі, які їй належать, видаються гроші, що зберігалися на її особовому рахунку, або перераховуються на вказаний засудженим рахунок чи відкритий для нього рахунок, а також довідка встановленого зразка, де зазначаються підстави звільнення. На прохання особи, яка звільняється, видається довідка. Паспорт особі, яка звільняється від відбування покарання у виді арешту, обмеження або позбавлення волі, видається при звільненні. При відсутності паспорта в особовій справі засудженого адміністрація установи виконання покарань завчасно вживає заходів щодо його одержання. Дострокове звільнення від відбування покарання проводиться у день надходження відповідних документів, а якщо документи одержані після закінчення робочого дня - у першій половині наступного дня. Кримінально-виконавча інспекція в день закінчення строку покарання у виді громадських чи виправних робіт, а при звільненні за іншими підставами - не пізніше наступного робочого дня після одержання відповідних документів направляє повідомлення суду, який постановив вирок, а також власнику підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу, де засуджений відбував покарання, про припинення виконання громадських робіт чи відрахувань з його заробітної плати. Засудженому за його вимогою може видаватися довідка про відбуття покарання або про звільнення від нього. ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ, РОДИВШИЕСЯ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ
Иметь ввиду, что, если мы решаемся торговать в этой области, то мы должны быть готовы к быстрым разворотам тренда, которые могут нанести нам убытки, если не подготовимся.
Какие трудности испытывают больной и анестезиолог при проведении MPT?
Тема 4: «Поняття та сутність сучасних держав»
Второй раздел. Обязательственное право. Понятие обязательства и отличие обязательственного права от вещного.
Ефективність суспільного виробництва та її показники
КИП (Контрольно-Измерительные Приборы)
Тропари на водоосвящении, глас 8
Существо и основания права наследована
Условные обозначения конденсаторов
LEAD-IN
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
Кваліфікація замаху з непридатними засобами.
A. Еуфіллін.
Недостатки предлагаемого способа
Удачный выход на рынок обеспечен
Статья 39. Документы, необходимые для принятия граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий
Висновки
УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
Розлади пам’яті.
Тема 2.4. Карнет АТА - назначение, порядок применения и порядок заполнения
Характер современных войн и вооруженных конфликтов.
Європейський Союз і законодавство з охорони праці
Главная Страница