Варіант 1

1. Фактори розміщення галузей світового господарства в умовах глобалізації.

2. Харчова промисловість світу: галузева структура, географія основних галузей (найбільші виробники та експортери).

3. Міжнародна торгівля: товарна структура, основні міжрегіональні потоки товарів.

Варіант 2

1. Вплив глобалізації на міжнародний географічний поділ праці.

2. Зернове господарство світу: основні виробники, експортери та імпортери.

3. Річковий транспорт світу: значення, регіональні відмінності, країни з найбільшою довжиною і густотою внутрішніх водних шляхів.

Варіант 3

1. Найбільші регіональні економічні інтеграційні утворення: склад, мета створення, роль у світовій економіці.

2. Головні технічні культури: основні виробники, експортери та імпортери.

3. Міжнародні економічні відносини, їх основні форми.

Варіант 4

1.Транснаціональні корпорації як економічні суб’єкти глобалізованого світу: найбільші ТНК, їх роль у світовій економіці, особливості їх діяльності.

2. Авіаційний транспорт світу: значення, регіональні відмінності, головні авіалінії, найбільші аеропорти

3. Особливості розвитку тваринництва за регіонами світу.

Варіант 5

1.Найрозвинутіші країни світу: склад, особливості розвитку, структура ВВП.

2.Легка промисловість світу: галузева структура, географія основних галузей (найбільші виробники та експортери).

3. Автомобільний транспорт світу: значення, регіональні відмінності, країни з найбільшою довжиною і густотою автошляхів.

Варіант 6

1.Високорозвинуті країни: склад, особливості розвитку, структура ВВП.

2. Залізничний транспорт світу: значення, регіональні відмінності, країни з найбільшою довжиною і густотою залізниць

3. Скотарство світу: географія головних напрямів, основні виробники та експортери

Варіант 7

1.Середньорозвинуті країни: склад, особливості розвитку, структура ВВП.

2.Місце сільського господарства в системі світової економіки та в окремих соціально-економічних типах країн3. Рудні ресурси світу: запаси, їх розміщення.

Варіант 8

1.Країни, що розвиваються: з високим і середнім доходом: склад, особливості розвитку, структура ВВП.

2.Морський транспорт світу: значення, регіональні відмінності, головні «морські» держави, найбільші порти світу

3. Географія олійних культур світу, їх основні виробники.

Методологічні основи методики викладання рідної мови
Тема 6: опровержение учения джайнов
Об эволюционном развитии биосферы
Современные основы переработки нефти
Тема 11. Современные психологические теории обучения. Психологическая теория учебной деятельности.
Growth of the automobile road
Джерела муніципального права
СПОСОБЫ ВЫХОДА АСТРАЛЬНОГО ТЕЛА
Порядок виробництва продукції рослинного походження.
Педагогические принципы, на которых основывается
Методы ускоренного выведения яда из организма.
Цена и ценообразование на услуги. Спрос и цена. Эластичность спроса
Загальні та специфічні чинники ціноутворення
Тема: Створення та обробка дiалогових форм.
Основные направления модернизации высшего образования в Республике Беларусь
Вне пространства и времени, без имен и описаний?
Економічне учення Д.Рікардо
Види перевезень та їх правове регулювання
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРУ УКРАЇНИ
Обращение к другим агентствам
Понятие о погодно - метеорологических факторах, показатели и методика оценки уровня патогенного действия
Завдання 14 (для обговорення)
Задача 2. Учет операций в иностранной валюте
Главная Страница