Варіант 1

1. Фактори розміщення галузей світового господарства в умовах глобалізації.

2. Харчова промисловість світу: галузева структура, географія основних галузей (найбільші виробники та експортери).

3. Міжнародна торгівля: товарна структура, основні міжрегіональні потоки товарів.

Варіант 2

1. Вплив глобалізації на міжнародний географічний поділ праці.

2. Зернове господарство світу: основні виробники, експортери та імпортери.

3. Річковий транспорт світу: значення, регіональні відмінності, країни з найбільшою довжиною і густотою внутрішніх водних шляхів.

Варіант 3

1. Найбільші регіональні економічні інтеграційні утворення: склад, мета створення, роль у світовій економіці.

2. Головні технічні культури: основні виробники, експортери та імпортери.

3. Міжнародні економічні відносини, їх основні форми.

Варіант 4

1.Транснаціональні корпорації як економічні суб’єкти глобалізованого світу: найбільші ТНК, їх роль у світовій економіці, особливості їх діяльності.

2. Авіаційний транспорт світу: значення, регіональні відмінності, головні авіалінії, найбільші аеропорти

3. Особливості розвитку тваринництва за регіонами світу.

Варіант 5

1.Найрозвинутіші країни світу: склад, особливості розвитку, структура ВВП.

2.Легка промисловість світу: галузева структура, географія основних галузей (найбільші виробники та експортери).

3. Автомобільний транспорт світу: значення, регіональні відмінності, країни з найбільшою довжиною і густотою автошляхів.

Варіант 6

1.Високорозвинуті країни: склад, особливості розвитку, структура ВВП.

2. Залізничний транспорт світу: значення, регіональні відмінності, країни з найбільшою довжиною і густотою залізниць

3. Скотарство світу: географія головних напрямів, основні виробники та експортери

Варіант 7

1.Середньорозвинуті країни: склад, особливості розвитку, структура ВВП.

2.Місце сільського господарства в системі світової економіки та в окремих соціально-економічних типах країн3. Рудні ресурси світу: запаси, їх розміщення.

Варіант 8

1.Країни, що розвиваються: з високим і середнім доходом: склад, особливості розвитку, структура ВВП.

2.Морський транспорт світу: значення, регіональні відмінності, головні «морські» держави, найбільші порти світу

3. Географія олійних культур світу, їх основні виробники.

СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
Семинар 6. Юридические лица как субъекты гражданского права
Першочергові заходи, що забезпечують реалізацію концепції рушення в інформаційне суспільство
Мировой рынок ссудного капитала и его структура
ТЕМА 6. Політичні режими: історія і сучасність.
Список рекомендованої літератури з дисципліни «Бюджетна система»
Применение частных методик оценки эффективности отдельных управленческих мероприятий
Тема 1.2. классификация микробов.Организация микробиологической службы.
Макромолекули як обьекты вивчення молекулярної біології
Проектування бази даних. створення таблиць та форм в Ms Access
Роди і жанри ПИСЕМНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ВОЖДЕНИЯ МОРСКОГО СУДНА
Завдання з вибором відповіді (10 завдань – максимально по 3 бали за кожне)
Опорна підстанція
Проблема смысла человеческого существования
Призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. З ст. 36 КЗпП України).
Десятый Аркан – Колесо Фортуны.
Жила Иван Трофимович, 1913 гр
Продолжительность задержки дыхания
У локальних мережах інформація передається на невелику відстань.
Формы и методы надзора за исполнением законов. Понятие стадий надзора
Изменение сроков уплаты налогов в форме инвестиционного налогового кредита
Форми державного правління та державного устрою
Главная Страница