Варіант 1

1. Фактори розміщення галузей світового господарства в умовах глобалізації.

2. Харчова промисловість світу: галузева структура, географія основних галузей (найбільші виробники та експортери).

3. Міжнародна торгівля: товарна структура, основні міжрегіональні потоки товарів.

Варіант 2

1. Вплив глобалізації на міжнародний географічний поділ праці.

2. Зернове господарство світу: основні виробники, експортери та імпортери.

3. Річковий транспорт світу: значення, регіональні відмінності, країни з найбільшою довжиною і густотою внутрішніх водних шляхів.

Варіант 3

1. Найбільші регіональні економічні інтеграційні утворення: склад, мета створення, роль у світовій економіці.

2. Головні технічні культури: основні виробники, експортери та імпортери.

3. Міжнародні економічні відносини, їх основні форми.

Варіант 4

1.Транснаціональні корпорації як економічні суб’єкти глобалізованого світу: найбільші ТНК, їх роль у світовій економіці, особливості їх діяльності.

2. Авіаційний транспорт світу: значення, регіональні відмінності, головні авіалінії, найбільші аеропорти

3. Особливості розвитку тваринництва за регіонами світу.

Варіант 5

1.Найрозвинутіші країни світу: склад, особливості розвитку, структура ВВП.

2.Легка промисловість світу: галузева структура, географія основних галузей (найбільші виробники та експортери).

3. Автомобільний транспорт світу: значення, регіональні відмінності, країни з найбільшою довжиною і густотою автошляхів.

Варіант 6

1.Високорозвинуті країни: склад, особливості розвитку, структура ВВП.

2. Залізничний транспорт світу: значення, регіональні відмінності, країни з найбільшою довжиною і густотою залізниць

3. Скотарство світу: географія головних напрямів, основні виробники та експортери

Варіант 7

1.Середньорозвинуті країни: склад, особливості розвитку, структура ВВП.

2.Місце сільського господарства в системі світової економіки та в окремих соціально-економічних типах країн3. Рудні ресурси світу: запаси, їх розміщення.

Варіант 8

1.Країни, що розвиваються: з високим і середнім доходом: склад, особливості розвитку, структура ВВП.

2.Морський транспорт світу: значення, регіональні відмінності, головні «морські» держави, найбільші порти світу

3. Географія олійних культур світу, їх основні виробники.

referatvuf.nugaspb.ru over.radioritual.ru referatsee.nugaspb.ru sbl.deutsch-service.ru Главная Страница