Тема 2.3. Податок на додану вартість

Сутність податку на додану вартість, його зародження та розвиток. Передумови впровадження ПДВ в Україні.

Платники і ставки податку. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку. Добровільна реєстрація платників податку. Порядок реєстрації платників податку. Анулювання реєстрації платника податку. Об'єкт оподаткування, особливості його визначення у різних галузях. Місце постачання товарів та послуг. Особливості визначення бази оподаткування. Розміри ставок податку. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною та нульовою ставкою. Операції, що не є об'єктом оподаткування та операції, звільнені від оподаткування. Податковий кредит та пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню).

Електронне адміністрування податку на додану вартість. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом. Особливості оподаткування операцій під час переміщення товарів через митний кордон України залежно від обраного митного режиму. Порядок оподаткування туроператорської та турагентської діяльності. Оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, а також діяльності щодо виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату. Особливості оподаткування операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС.

Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції.

Френсис Бэкон освятил причудливое
И заемного капитала. Эффект финансового рычага
Естетична свідомість. Естетична культура
Оказание первой доврачебной помощи при переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок
Духовность и опыт, или значение числа «7»
Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с интернационализацией производства, развитием международного разделения труда и демографическими процессами.
Воздействие на мотивацию факторов внешней среды
India’s PM visit to Russia: Kudankulam NPP may be launched by late 2011
Раздел 4, Премирование работников.
Письма о добром и прекрасном
Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2009 році
Answer the questions on capital punishment.
Символьні операції інтегральних перетворень
Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом обязательных правил при заключении трудового договора (ст. 84 ТК РФ).
Міжкласові конфлікти
ЗАНЯТТЯ № 5
Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток України в XIX ст.
Уровня воспевания Святого Имени
ЗАГОТОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛЬДА
Теми рефератів
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА
Социальная защита населения.
Кадровые топографические АФА. Достоинства и недостатки. Схема построения изображения.
Главная Страница