Курс : «МІКРОЕКОНОМІКА»

Тема 1. Предмет і метод мікроекноміки

2 години

План заняття

1. Мікроекономіка в системі економічних наук

2. Методологія мікроекономіки.

Теми рефератів

1. Мікросистема та її основні характеристики.

2. Основні етапи розвтку мікроекономічного аналізу.

Нові поняття та категорії.

Мікроекономіка. Предмет мікроекономіки. Зв'язок мікро- та макроекономіки. Функції мікроекономіки. Раціональна поведінка економічних суб'єктів. «Ефект Робін Гуда».Методологія мікроекономіки. Загальнонаукові методи мікроекономічного аналізу. Економічна модель. Економічні змінні. Оптимізаційні економічні моделі. Рівноважні моделі. Спеціальні методи мікроекономічного аналізу. Граничний аналіз. Функціональний аналіз. Функція. Аргумент. Метод статики. Метод динаміки. Мікросистема. Об'єкти і суб'єкти мікросистеми. Властивості ресурсів: обмеженість, взаємозаміщуваність, взаємозамінюваність і їх значення в побудові відповідних економічних моделей. Мікроекноміка і стан конкурентного середовища.

Література

Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2-х кн. — Кн. 2: Мікроекономіка. Затверджено МОН / За ред. С.М. Панчишина. — К., 2010. — 437 с., тв. пал., (ст. 8 пр.).

2. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи. Навч. посіб. - 5-те вид., стер. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2006. - 211 с.: іл.

refamnj.ostref.ru love.halmer.ru sah.deutsch-service.ru itself.halmer.ru Главная Страница