Курс : «МІКРОЕКОНОМІКА»

Тема 1. Предмет і метод мікроекноміки

2 години

План заняття

1. Мікроекономіка в системі економічних наук

2. Методологія мікроекономіки.

Теми рефератів

1. Мікросистема та її основні характеристики.

2. Основні етапи розвтку мікроекономічного аналізу.

Нові поняття та категорії.

Мікроекономіка. Предмет мікроекономіки. Зв'язок мікро- та макроекономіки. Функції мікроекономіки. Раціональна поведінка економічних суб'єктів. «Ефект Робін Гуда».Методологія мікроекономіки. Загальнонаукові методи мікроекономічного аналізу. Економічна модель. Економічні змінні. Оптимізаційні економічні моделі. Рівноважні моделі. Спеціальні методи мікроекономічного аналізу. Граничний аналіз. Функціональний аналіз. Функція. Аргумент. Метод статики. Метод динаміки. Мікросистема. Об'єкти і суб'єкти мікросистеми. Властивості ресурсів: обмеженість, взаємозаміщуваність, взаємозамінюваність і їх значення в побудові відповідних економічних моделей. Мікроекноміка і стан конкурентного середовища.

Література

Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2-х кн. — Кн. 2: Мікроекономіка. Затверджено МОН / За ред. С.М. Панчишина. — К., 2010. — 437 с., тв. пал., (ст. 8 пр.).

2. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи. Навч. посіб. - 5-те вид., стер. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2006. - 211 с.: іл.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Реформы Н.С.Хрущева: замыслы и результаты.
Аналіз можливостей мобілізації виявлених резервів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів
Перегрузочные комплексы, специализированные для жидких пищевых грузов
Помер, коли йому було вісімдесят років. Його тіло, за обрядами населення Індії,
Классификация механических колебаний
Проблеми податкової реформи.
Стаття 174. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку
Схема переходов процесса из состояния в состояние
Какими племенами была населена Ак Орда?
Простейшее гармоническое колебание
I. В С Т У П
КОНСТРУКЦИЯ УЗЛА ЗАВОДА ЧАСОВ И ПЕРЕВОДА СТРЕЛОК
В) операційна карта
Разновидности договора купли-продажи
Описания перевалов (материал из инернета)
Виконання стандартних обчислень над значеннями поля
Сутність робочого часу. Класифікація витрат робочого часу
Распределение инфекционной заболеваемости по территории
Закон про кримінальну відповідальність.
З. Фрейд. Психоаналитическая теория.
Поняття податкового менеджменту, його мета та функції
Pay attention to phrasal verbs, guess their meaning from the context of the sentence.
Главная Страница