Розділ 2.2. Автобіографія як документ особового складу

Автобіографія- це документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Текст, в якому зазначається:

- прізвище, ім’я, по батькові;

- дата народження;

- місце народження (місто, село, селище, район, область, країна);

- відомості про навчання (повне найменування всіх навчальних закладів, в яких довелося вчитися);

- відомості про трудову діяльність (коротко, в хронологічній послідовності, назви місць роботи й посад);

- відомості про громадську роботу (всі її види);

- короткі відомості про склад сім’ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти);

3. Дата написання.

4. Підпис.

Зразок:

Автобіографія

Я, Прокопенко Марина Олександрівна, народилася 24 квітня 1978 року в м. Києві в родині військовослужбовця.

У 1985 році пішла до першого класу загальноосвітньої школи № 2 м.Термез (Узбекистан).

У зв'язку зі вступом батька до військової академії переїхала разом з родиною до Москви, де з 1986 по 1989 рік навчалася в зош № 204.

З 1989 року вступила до Українського державного педагогічного університету імені М.П.Драгоманована музично-педагогічний факультет денної форми навчання, де навчаюсь і зараз.

Склад сім'ї:

Батько - Прокопенко Олександр Васильович, 1954 року народження, військовослужбовець; працює в Міністерстві оборони України.

Мати - Прокопенко (Мітіна) Наталія Вікторівна, 1958 року народження, викладач музики в дитячій музичній школі № 9 м. Києва.

Сестра - Прокопенко Катерина Олександрівна, 1987 року народження, учениця 2-го класу зош № 50 м. Києва.

17 листопада 1995 року (Підпис)

Розділ 2.3. Характеристика, правила її написання.

Характеристика - це документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок (прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видається характеристика; рік або повна дата народження; посада; якщо треба – місце проживання).3. Текст, який містить такі відомості:

- трудова діяльність працівника (з якого часу в цій установі; на якій посаді);

- ставлення до службових обов’язків та трудової дисципліни (вказуються найбільш значущі досягнення, заохочення та покарання);

- моральні якості (риси характеру, ставлення до інших членів колективу);

- висновки;

- призначення характеристики (при потребі).

4. Дата складання.

5. Підпис керівника установи (при потребі – інших відповідальних осіб).

6. Печатка.

Характеристика оформлюється на стандартному аркуші паперу в одному примірнику.

Зразок:

Психічне здоровя або нездоровя дитини нерозривно звязані також зі стилем батьківського виховання, залежать від характеру взаємин батьків і дітей.
Анатомія» іміджу.
Серийно-комбинационные удары
Кто из отечественных ученых стоял у истоков реанимации?
Визначте тематичне розмаїття оповідань Б.Грінченка про дітей і для дітей. Доведіть доступність художнього зображення історичної події в оповіданні «Олеся».
Тема 7. Види норм та методика їх визначення.
Основной вопрос философии и его две стороны. Исторические формы материализма и идеализма
Безробіття: сутність, види, соціально – економічні наслідки.
Назовите лиц, ответственных за безопасное ведение работ
Платники податку (ст. 162 ПКУ)
ВІЛ та СНІД
Глава 1. Проектирование бренда
Уровень притязаний определенно зависит от (не)адекватности самооценки. Неадекватность самооценки может привести к крайне нереалистичным (завышенным или заниженным) притязаниям.
МОДЕЛЬ ВИДОВОЇ СПЕЦИФІКИ МИСТЕЦТВА: СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Консерватизм Э.Бёрка. Критика революции.
Вказівки з виробництва будівельно-монтажних робіт.
Тема № 1. Поняття та джерела міжнародного торгового права
Тема лекції № 4. Динамічні ряди. Індекси.
В незалежному економічному контролі
Необходимость и сущность денег.
Особенности налогового учета кассовых операций
Новые упрочняющие технологии, повышающие свойства пружинных сталей
Принудительный порядок возмещения работником ущерба по распоряжению нанимателя.
Главная Страница