Розділ 2.2. Автобіографія як документ особового складу

Автобіографія- це документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Текст, в якому зазначається:

- прізвище, ім’я, по батькові;

- дата народження;

- місце народження (місто, село, селище, район, область, країна);

- відомості про навчання (повне найменування всіх навчальних закладів, в яких довелося вчитися);

- відомості про трудову діяльність (коротко, в хронологічній послідовності, назви місць роботи й посад);

- відомості про громадську роботу (всі її види);

- короткі відомості про склад сім’ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти);

3. Дата написання.

4. Підпис.

Зразок:

Автобіографія

Я, Прокопенко Марина Олександрівна, народилася 24 квітня 1978 року в м. Києві в родині військовослужбовця.

У 1985 році пішла до першого класу загальноосвітньої школи № 2 м.Термез (Узбекистан).

У зв'язку зі вступом батька до військової академії переїхала разом з родиною до Москви, де з 1986 по 1989 рік навчалася в зош № 204.

З 1989 року вступила до Українського державного педагогічного університету імені М.П.Драгоманована музично-педагогічний факультет денної форми навчання, де навчаюсь і зараз.

Склад сім'ї:

Батько - Прокопенко Олександр Васильович, 1954 року народження, військовослужбовець; працює в Міністерстві оборони України.

Мати - Прокопенко (Мітіна) Наталія Вікторівна, 1958 року народження, викладач музики в дитячій музичній школі № 9 м. Києва.

Сестра - Прокопенко Катерина Олександрівна, 1987 року народження, учениця 2-го класу зош № 50 м. Києва.

17 листопада 1995 року (Підпис)

Розділ 2.3. Характеристика, правила її написання.

Характеристика - це документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок (прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видається характеристика; рік або повна дата народження; посада; якщо треба – місце проживання).3. Текст, який містить такі відомості:

- трудова діяльність працівника (з якого часу в цій установі; на якій посаді);

- ставлення до службових обов’язків та трудової дисципліни (вказуються найбільш значущі досягнення, заохочення та покарання);

- моральні якості (риси характеру, ставлення до інших членів колективу);

- висновки;

- призначення характеристики (при потребі).

4. Дата складання.

5. Підпис керівника установи (при потребі – інших відповідальних осіб).

6. Печатка.

Характеристика оформлюється на стандартному аркуші паперу в одному примірнику.

Зразок:

refappc.ostref.ru tke.deutsch-service.ru refalrx.ostref.ru referatuly.nugaspb.ru Главная Страница