Особливості укладення трудового договору з іноземними громадянами.

Трудове законодавство України поширюється на іноземних громадян, які працюють за трудовим договором на підприємствах України, крім випадків, передбачених законом і міжнародними договорами України.

Законодавство встановлює певні обмеження стосовно прав і свобод іноземців. Іноз. Гр. та ос. без громадянства не можуть призначатися на посади або займатися труд. діяльністю, якщо відп. до зак-ства У. призначення на ці посади або зайняття такою діяльністю пов'язане з належністю до громадянства України.

Усіх іноземців можна розподілити на дві групи:

1)ті, які постійно проживають в Україні;

2)ті, які іммігрували в Україну на визначений термін для працевлаштування.Що стосується 1 групи, то вони мають право працювати на тер. У., або займатися ін. труд. діяльністю нарівні з гр-ми У., крім передбачених законодавством обмежень, пов'яз. з громадянством У. Іноземці, які іммігрували в У. з метою працевлаштування на визначений термін можуть працювати на умовах труд. дог. відп. до одержаного у встановленому порядку дозволу на працевлаштування. Дозвіл на працевлаштування оформляється і видається Державним центром зайнятості або за його дорученням — обласними і прирівняними до них центрами зайнятості. Він видається, як правило, на строк до 1 року, однак при достатньому обгрунтуванні цей термін може бути продовжений. Максимальна тривалість безперервного перебування іноземця в Україні на підставі отриманих дозволів на працевлаштування не може перевищувати 4 років. Повторне отримання дозволу допускається не раніше ніж після 6-місячної перерви.Що стосується громадян країн СНД, то вони підпадають під дію Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудівників-мігрантів від 15 квітня 1994 р., учасником якої є Україна. Вказана Угода передбачає, що порядок працевлаштування встановлюється законодавством тієї держави, де працюватиме особа. Держави — учасниці Угоди визнають (без легалізації) дипломи, інші документи, що підтверджують кваліфікацію працівників.

referatrjk.nugaspb.ru tes.deutsch-service.ru tbz.deutsch-service.ru later.halmer.ru Главная Страница