Особливості укладення трудового договору з іноземними громадянами.

Трудове законодавство України поширюється на іноземних громадян, які працюють за трудовим договором на підприємствах України, крім випадків, передбачених законом і міжнародними договорами України.

Законодавство встановлює певні обмеження стосовно прав і свобод іноземців. Іноз. Гр. та ос. без громадянства не можуть призначатися на посади або займатися труд. діяльністю, якщо відп. до зак-ства У. призначення на ці посади або зайняття такою діяльністю пов'язане з належністю до громадянства України.

Усіх іноземців можна розподілити на дві групи:

1)ті, які постійно проживають в Україні;

2)ті, які іммігрували в Україну на визначений термін для працевлаштування.Що стосується 1 групи, то вони мають право працювати на тер. У., або займатися ін. труд. діяльністю нарівні з гр-ми У., крім передбачених законодавством обмежень, пов'яз. з громадянством У. Іноземці, які іммігрували в У. з метою працевлаштування на визначений термін можуть працювати на умовах труд. дог. відп. до одержаного у встановленому порядку дозволу на працевлаштування. Дозвіл на працевлаштування оформляється і видається Державним центром зайнятості або за його дорученням — обласними і прирівняними до них центрами зайнятості. Він видається, як правило, на строк до 1 року, однак при достатньому обгрунтуванні цей термін може бути продовжений. Максимальна тривалість безперервного перебування іноземця в Україні на підставі отриманих дозволів на працевлаштування не може перевищувати 4 років. Повторне отримання дозволу допускається не раніше ніж після 6-місячної перерви.Що стосується громадян країн СНД, то вони підпадають під дію Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудівників-мігрантів від 15 квітня 1994 р., учасником якої є Україна. Вказана Угода передбачає, що порядок працевлаштування встановлюється законодавством тієї держави, де працюватиме особа. Держави — учасниці Угоди визнають (без легалізації) дипломи, інші документи, що підтверджують кваліфікацію працівників.

Условия труда персонала: принципы и тенденции формирования на предприятии сервиса
MADAME TUSSAUD
Стратегії і тактики спілкування з трудними людьми
Точки черепа для вимірювання.
Система признаков, используемых при криминалистическом исследовании рукописных текстов
Этапы выделения стратегических зон хозяйствования
Принципы анализа эффективности нерекурсивных алгоритмов
Становлення реформаторської педагогіки, її ознаки.
Особливості побудови схеми каналу зображення і звуку.
ЕТИКЕТОЗНАВСТВО
Психологія образного відображення дійсності
Социальная обусловленность осуществления оперативно-розыскной деятельности в современных условиях
V2:Качество, как фактор успеха предприятия в условиях рыночной экономики
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
Определение ресурса изнашиваемых деталей
Режим рабочего времени и время отдыха
Лекция № 16. Оборудование для сушки.
Определение стоимости капитала предприятия
Анализ результатов аттестации
Страхові тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних випадків
Как можно развиваться, не соприкасаясь с чем-то высшим?
Как только полученный ответ будет передан системе, переменной DEGREE присваивается значение, а в списке переменных для нее проставляется признак инициализации.
Моделирование технологических процессов. Виды моделей.
Главная Страница