Симптоми, пов'язані з місцем походження банківського клієнта, поручителя чи бенефіціара

Трансакції, учасниками яких є клієнти, поручителі чи бе-нвфіціари, які прибули з певних географічних регіонів планети, у ряді країн являють особливий об'єкт для розпізнавання. Такі регіони містять у собі:

• країни, у яких виробляється найбільша кількість нарко­тиків: країни "золотого трикутника" (Бірма, Лаос і


Міжнародне оподаткування

Таїланд), країни "золотого півмісяця" (Афганістан, Пакис­тан, Іран), Нігерія і Колумбія;

• країни, оголошені податковими гаванями, наприклад, острови Кайман і Багамські Острови, Голландські Антили, Віргінські острови, Ліхтенштейн, Монако, острови Мен, Джерсі, Ґернсі і т. ін.;

• країни, які підтримують терористичну діяльність: Ірак, Іран, Лівія, Судан;

• країни, які використовуються для транзиту наркотиків, наприклад, Туреччина, Болгарія, Боснія, Сербія, Чорно­горія, Єгипет.

На жаль, у деяких державах до країн з нестабільною банківською системою (і які завдяки цьому вважаються розсадни­ком економічної злочинності) відносять майже всі країни, які ви­никли на руїнах СРСР, включаючи Росію, Білорусь і Україну.

Специфічні симптоми, пов'язані або з рівнем показ­ників, які визначають фінансову діяльність банків, або з якісними змінами, які виникають внаслідок

МИРОВОЗЗРЕНИЕ И УБЕЖДЕННОСТЬ
Системне програмне забезпечення
Характеристика основных таксонов. Понятие о виде как основной номенклатурной единице. Штамм, клон, чистая культура. Инфраподвидовые категории – морфовар, хемовар, серовар, биовар, фаговар, патовар
Определение рыночной стоимости объекта оценки в рамках доходного подхода
МАТЕРИАЛЫ С ВЫСОКОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ
Склад доходів та видатків бюджетів
Р о з д і л XIX
Сурет 16. Ішек эндометриозы. Лапароскопия.
Глава 85. Наследование по завещанию ст. 1233-1257
Шлока 27. «Меркуриальные свойства» праны
П'ять універсальних принципів ведення ділових бесід
Загальні вимоги до рубрикації. Вербальне й пунктуаційне оформлення рубрик. Навести приклади.
Поставки ожидаемые – Спрос прогнозируемый,
ФИТОТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ И ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Експертні системи у медицині.
Розгалуження і сполучення моделей
Методом північно-західного кута
Пунктуационная ошибка допущена в предложении
Визначення фонду оплати праці на підприємстві
Допустимые уровни шума некоторых видов автомобилей, выпускаемых с 1989 года (по ГОСТ 27436-87)
Варіант 5
Походження сучасного волейболу
Попадание в глаза инородных тел
Главная Страница