Симптоми, пов'язані з місцем походження банківського клієнта, поручителя чи бенефіціара

Трансакції, учасниками яких є клієнти, поручителі чи бе-нвфіціари, які прибули з певних географічних регіонів планети, у ряді країн являють особливий об'єкт для розпізнавання. Такі регіони містять у собі:

• країни, у яких виробляється найбільша кількість нарко­тиків: країни "золотого трикутника" (Бірма, Лаос і


Міжнародне оподаткування

Таїланд), країни "золотого півмісяця" (Афганістан, Пакис­тан, Іран), Нігерія і Колумбія;

• країни, оголошені податковими гаванями, наприклад, острови Кайман і Багамські Острови, Голландські Антили, Віргінські острови, Ліхтенштейн, Монако, острови Мен, Джерсі, Ґернсі і т. ін.;

• країни, які підтримують терористичну діяльність: Ірак, Іран, Лівія, Судан;

• країни, які використовуються для транзиту наркотиків, наприклад, Туреччина, Болгарія, Боснія, Сербія, Чорно­горія, Єгипет.

На жаль, у деяких державах до країн з нестабільною банківською системою (і які завдяки цьому вважаються розсадни­ком економічної злочинності) відносять майже всі країни, які ви­никли на руїнах СРСР, включаючи Росію, Білорусь і Україну.

Специфічні симптоми, пов'язані або з рівнем показ­ників, які визначають фінансову діяльність банків, або з якісними змінами, які виникають внаслідок

ГОЛОДОМОР 1932-1933 рр.
Показания компьютера, его возможности
Технико-технологическая составляющая концепции устойчивого развития
Понятие вменяемости и невменяемости. Понятие ограниченной вменяемости и ее уголовно-правовое значение.
Процес комунікації.
Діаграма сутностей і зв’язків
Заполните таблицу в соответствии с таблицей 1.
Тема 1.Информация, ее представление и использование
Штучное время и его элементы. Основы технического нормирования.
Источники переменного оперативного тока.
Для специальности 061100 (менеджмент организации)
Objectives of Individual Education
Понятие жизненный цикл. Основные процессы жизненного цикла.
Теоретичні положення
Энерготехнологическая схема в производстве технического углерода
Позиція великих держав щодо України під час Першої світової війни.
Колоніальна експансія: вихід Європи за свої межі.
Рівень 3.
Доступ до інформації з бібліотечних ресурсів
Тема 6.1. Наукові засади раціонального природокористування
Фізична рекреація, її значення в житті людини
Присвійні займенники (die Possessivpronomen)
И КОНСОЛИДАЦИИ ГРУНТА В ОСНОВАНИИ
Главная Страница