Систематика родини Виноградових

Виноградарство

Систематика і ампелографія винограду

Навчальний посібник для студентів спеціальності „Плодоовочівництво і виноградарство”

090101 – бакалавр, 09010103 – спеціаліст,

09010104 - магістр

Львів - 2014

ББК 42.36 Я 73 !!!

Г 32

УДК 634.803/.05; 634.84

Рекомендовано до друку методичною радою

Львівського національногоаграрного університету.

Протокол № від

Автор: к. с.-г. н., доцент І.М. Гель

Рецензенти: М.М. Вислободська, к. с.-г. н., доцент кафедри ґрунтознавства, землеробства та агрохімії Львівського національного аграрного університету; Л.С. Приймачук, к. с.-г. н., директор Львівської дослідної станції садівництва.

Редактор: М.М.Забор

Коректор: Д.В. Митякинська

Гель І.М. Систематика та ампелографія винограду / І.М. Гель. – Львів, 2014. – 110 с.

!!!

В посібнику представлено матеріал із систематики та ампелографії винограду. Описані роди і види винограду. Для полегшення засвоєння інформації матеріал подається у вигляді схем, рисунків і таблиць. Чіткий план опису сорту і ілюстративний допоміжний матеріал дозволяють визначити і описати сорти винограду та класифікувати їх.

Навчальний посібник розроблений для освоєння програми курсу „Виноградарство”, передбаченого навчальним планом для студентів вищих аграрних навчальних закладів, а також для спеціалістів сільськогосподарських підприємств різних форм власності, фермерів та виноградарів-аматорів.

ISBN

© Гель І.М., 2014

© Львівський національний аграрний університет, 2014

Систематика родини Виноградових

Родина Vitaceae Juss. належить до порядку Крушинові (Rhamnales) підкласу Розиди (Rosidae), класу Магноліопсиди, або Дводольні (Magnoliopsida, або Dicotyledones), типу Покритонасінні (Magnoliophyta, чи Angiospermae), підцарства Вищі рослини (Embryobionta), царства Рослини (Vegetabilia).

Родина виноградових об’єднує 14 родів, які за останніми повідомленнями, налічують 976 видів. Найвідоміші і найпоширеніші роди, які мають певне значення в діяльності людини, це насамперед Vitis, а також Ampelopsis, Partenocyssus, Cissus і Tetrastigma. Багато видів у межах відомих родів ще не вивчено, а їхні геноми не встановлені (рис.1). Власне виноград входить до відносно небагаточисельного роду (Vitis), що об’єднує 78 видів. Ці види розселилися практично по всій земній кулі, крім звичайно, дуже холодних регіонів. В різних ґрунтово-кліматичних зонах сформувалися свої ареали видів, які добре пристосовані до особливостей клімату, ґрунтових умов, топографії даного регіону.Представники родини Виноградових були сучасниками динозаврів, оскільки їх викопні рештки знаходять в геологічних пластах на межі юрського і крейдяного періодів. Найбільш активно формотворення проходило в третинному періоді і вже до кінця пліоцену і в постпліоцені утворюється велике розмаїття форм. Як вважають, спочатку представники родини Виноградових (Vitacea) поширювалися в тропічній і субтропічній зонах праконтиненту Гондвана, що територіально співпадало з теренами сучасних Азії і Африки, і власне тут на теперішній період збереглося найбільше розмаїття видів. Як вважають, власне Африка і Азія є первинним центром видоутворення, і звідси йшла міграція форм в інші регіони праконтиненту ще до розділу материків.

Рослини родини Vitaceae зустрічаються майже в усіх країнах помірної, субтропічної і тропічної зон. Дикорослі види ростуть в основному в лісах, у долинах рік і на схилах гір. Деякі види ростуть в засушливих областях (Степу, Саванах і навіть Пустелях), а також зустрічаються в горах до 3300 м над рівнем моря (Східні Гімалаї).

Родина Vitaceae Juss (976)
Роди
Cyphostemma Alst 2 n = 20, 22, 44, 66 (230) Cissus L. 2 n = 24 , 26 , 28, 36, 40, 48, 50, 96 (319) Cayratia Juss 2 n = 30, 40, 60, 80 (61)
Tetrastigma Mid2 n = 22, 44, 52 (120) Acareosperma Gagner. * 2 n = ?? (1) Clematicissus Planch. 2 n = 40 (1)
Rhoicissus Planch. 2 n = 40 (12) Pterisanthes Blume. *2 n = ?? (20) Ampelocissus Planch. 2 n = 40, 80 (90)
Vitis L. 2 n = 38, 40 (78) Pterocissus Urb. et Ek. *2 n = ?? (1) Partenocissus Planch. 2 n = 40 (19)
Landukia Planch. 2 n = 40 (1) Ampelopsis Michx. 2 n = 40 (23)

Рис. 1. Систематична схема відомих родів родини Виноградових

(* - геноми цих родів не встановлені, в дужках кількість видів).

Найбільш відомі і поширені роди, які мають певне значення в діяльності людини, це перш за все Vitis, а також Ampelopsis, Partenocyssus, Cissus і Tetrastigma. Багато видів в межах відомих родів ще не вивчено, а їхні геноми не встановлені.

Рід Ampelopsis Michx., або виноградівник, об’єднує більше 20 видів, які, в основному, поширені в теплих районах Азії і Північної Америки. Види цього роду сланкі і повзучі чагарники. Пагони з білою серцевиною, міцною корою, з вусиками без присмочок. Листя розміщене почергово, залежно від виду, просте або складне, з довгими черешками, слабо або глибоко розсічене, три- або п’ятилопатеве, найрізноманітніших форм (від цілих до складнопальчастих, чи перистих (рис. 2, 3).

Квіти дрібні, зібрані в зонтикоподібні, волотеподібні суцвіття і розміщені навпроти листя. Квітка п’ятичленної будови, пелюстки розриваються „зіроч- кою”. Плід – ягода, дрібна, білого, оранжевого забарвлення, з своєрідним мета- левим блиском. Неїстівні. Насіння гладке яйцеподібне, по 2 - 4 в ягоді. Сомати- чне число хромосом 2 n = 40.

Рис.2. Один з видів роду Ampelopsis підчас плодоношення

Рис. 3. Пагін виду Ampelopsis japonica (Thunb.)

Всі види роду Ampelopsis абсолютно не уражуються філоксерою, грибними хворобами, характерними для роду Vitis, мають високу морозостійкість. Але залучення його в селекційні програми не принесло успіху через генетичну несумісність з культурними формами винограду. Види роду Ampelopsis широко використовуються з декоративною метою.

Рід Partenocissus Planch., або дівочий виноград, налічує 19 видів, які поширені в помірній і теплій зонах Америки і Азії. В основному це повзучі чагарники з вусиками, які часто мають потовщені присмочки. Деревина дворічних пагонів біла, кора міцна, не відділяється від деревини смугами.

Листя – ціле, лопатеве або пальчасте, з довгими черешками Суцвіття волотеподібний зонтик, без вусика. Квіти п’ятичленні, чашечка банеподібна, п’ять пелюсток розкриваються „зірочкою”. Ягоди дрібні, чорно-сині, з 1-3 насінинами, неїстівні (рис.4, 5).

Рис. 4. Пагін і суцвіття Partenocisus quinquefolia L. підчас формування ягід

Рис.5. Partenocisus quinquefolia L. восени.

Рід Cissus L. найчисленніший за кількістю видів і найменше вивчений. Відомо 319 видів, поширених в тропічній і субтропічній зонах Азії, Америки і Австралії. Цей рід найбільш стародавній серед виноградових. В еволюції родини Vitaceae виконує роль ключового роду, оскільки з нього походять всі інші роди.

Види роду Cissus – повзучі, рідше прямостоячі чагарники з невеликою кіль- кістю вусиків або без них. Зустрічаються види з потовщеним стеблом без листя. Характерне моноподіальне і симподіальне галуження пагонів, спіральне і почергове розміщення листя, велике різномаїття форми листкових пластинок (рис. 3). Квіти двостатеві чи полігамнооднодомні, в основному 4-5-членні, відкриваються „зірочкою”.

Соматичний набір хромосом роду 2 n = 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 50, 96. Представники роду використовуються в декоративному садівництві й оранжерейному та кімнатному квітникарстві.

Рис. 6. Один з видів роду Cissus в озелененні.

Рід Tetrastigma Miquel об’єднує близько 120 видів, які поширені в гарячих областях Південно-Східної Азії. В Європі рід існував до олігоцену, пізніше вимер.

Види цього роду – могутні ліани або повзучі чагарники з вусиками, що чіпляються до опори. Листки складні з 5 або 3-7 листковими пластинками. Квіти дводомні, чотиричленні. Віночок складається з 4-х зрослих в трубочку пелюсток. Має 4 тичинки, добре розвинені нектарники. Гінецей складається з 2-х плодолистків, маточка коротка, з чотирироздільною приймочкою. Ця чотирироздільність і визначає назву роду.

Ягоди з 1 або 2, рідше 4 насінинами. Деякі види цього роду мають їстівні ягоди (T.oliviforme Planch.).

Для роду Tetrastigma характерними є три соматичні набори хромосом: 2 n = 22, 44, 52. Багато видів – поліплоїди. У культурі – оранжерейні рослини.

Рис. 7. Представник роду Tetrastigma в озелененні.

Рис. 8. Один із видів роду Roiocisus.

referatxpl.nugaspb.ru svu.deutsch-service.ru wil.deutsch-service.ru refalka.ostref.ru Главная Страница