АТМ і модель OSI

Загальна композиція протоколів включає фізичний рівень, рівень ATM, рівень адаптації (AAL - ATM Adaptation Layer), що залежить від виду наданої послуги, і верхні рівні. Фізичний рівень відповідає традиційному першому рівню еталонної моделі взаємодії відкритих систем і регламентує фізичне середовище переносу інформації. Крім того він забезпечує функції ідентифікації границь елементів, виявлення і виправлення помилок у заголовках.

Рівень ATM служить для мультиплексування/ демультиплексування елементів, генерації заголовків елементів, виділення інформаційного поля і прозорий його перенос. Ніяка обробка інформаційного поля (наприклад, контроль на наявність помилок) рівнем ATM не виконується. Границя між рівнем ATM і рівнем адаптації відповідає границі між функціями, що відносяться до заголовка, і функціями, що відносяться до інформаційного поля.

Рівень AAL підтримує функції протоколів верхніх рівнів, забезпечує адаптацію з ними функцій передачі рівня ATM, а також з'єднання між ATM і не - ATM інтерфейсами. Прикладами функцій даного рівня є виявлення інформаційних блоків, що надходять з верхнього рівня, їхня сегментація на передавальному кінці і перетворення вихідного цифрового сигналу в елементи ATM. відновлення вихідної інформації з елементів ATM на прийомному кінці, напрямок інформаційних блоків до верхнього рівня, компенсація змінної величини затримки в мережі ATM для звукових сигналів, обробка частково заповнених елементів, дії при втраті елементів і т.д. Будь-яка специфічна інформація рівня адаптації (наприклад, довжина полючи даних, оцінки часу, порядковий номер), що повинна бути передана між взаємодіючими рівнями адаптації, міститься в інформаційному полі елемента ATM.

Переваги передавання даних по технології ATM :

 • висока швидкість;
 • підтримка гарантованих рівнів якості (Quality of Service) для передавання кожного типу мультимедійного трафіку (голос, дані, відео). Це забезпечує мінімальні затримки та найбільш ефективне використання ресурсів мережі.


 • Контрольні питання

  1. Який розмір комірки даних АТМ ?

  2. Як працює технологія АТМ ?

  3. Які функції виконує рівень АТМ ?

  4. Які функції виконує рівень AAL ?

  5. Які переваги використання технології АТМ ?

  Тема 8.3 Технологія ір- телефонії

  План лекції

  Переваги використання ір- телефонії

  Особливості процесу передачі голосу

  uaq.deutsch-service.ru refamvj.ostref.ru uzl.deutsch-service.ru ufi.deutsch-service.ru Главная Страница