Багатозначні слова

Значний пласт лексики наукової праці, ділового папера становлять загальновживані слова. Більшість цих слів є багатозначними. Вони мають два або кілька значень. Слова, що мають одне значення, називаються однозначними. Одне значення мають терміни, а також слова, що позначають деякі побутові предмети, представників певних професій, назви тварин і рослин: піджак, краватка, готель, береза, ріпак, морозиво, кав’ярня тощо. Однозначні слова з часом можуть набувати нових значень. Основне, вихідне значення багатозначного слова називається прямим, решта значень є переносними. Наприклад:

Вода – це прозора безбарвна рідина, що являє собою найпростішу хімічну сполуку водню з киснем. У цій доповіді занадто багато води.
Батько, Вітюк Ігор Петрович, працює директором фірми “Світанок” К. Ціолковський – видатний учений і винахідник, батько сучасної космонавтики

Слово водамає переносне значення “багатослів’я, непотрібні, беззмістовні фрази, загальні міркування, а не факти”. Слово батько вжито в переносному значенні “засновник, фундатор”. Суть багатозначності полягає в перенесенні назви з одного предмета на інший.

У наукових і офіційно-ділових текстах уживають багатозначні та однозначні слова. Багатозначні слова використовують переважно у прямому значенні. У художньому, публіцистичному, розмовному стилях багатозначні слова широко вживаються в переносному значенні.

Значення слова впливає на його граматичну форму. Порівняйте форми іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку однини. Зверніть увагу на закінченя іменників.

Акт, -а (документ) Не підписати акта. Акт, -у (дія) Підготуватися до урочистого акту посвячення у студенти.
Апарат, -а (пристрій) Підійти до телефонного апарата. Апарат, -у (установа, сукупність орга-нів людини) Скарги на роботу державного апарату. Хвороби опорно-рухового апарату.
Екіпаж, -а (транспортний засіб) Вийти з екіпажа. Екіпаж, -у (команда, обслуга) Звернення до екіпажу лайнера.
Листопад, -а (назва місяця) Закінчити роботу над проектом до кінця листопада. Листопад, -у (процес опадання листя) Поясніть причини осіннього листопаду.
Орган, -а (частина організму, пристрою). Трансплантація ор-гана. Орган, -у (установа, видання) Друкований орган соціалістичної партії.
Папір, папера (документ) Знати особливості оформлення ділового папера. Папір, паперу (матеріал) Замовити 20 пачок офсетного паперу.
Пояс, -а (пасок, талія) Обійтися без рятувального пояса. Пояс, -у (зона, територія) Дослідження радіаційного поясу Землі.
Рентген, -а (прізвище, одини-ця вимірювання, апарат) Зменшити дозу до одного рентгена. Рентген, -у (проміння, просвічування) Не призначати ніяких процедур після рентгену.
Центр, -а (точка) Провести лінію до центра кола. Центр, -у (середина території, осере-док, орган керівництва) Інформація з обчислювального центру. Працівники методичного центру.
black.unoreferat.ru refammo.ostref.ru vtf.deutsch-service.ru refaltm.ostref.ru Главная Страница