ТЕМА №21 Злочини проти основ національної безпеки України

Семінарське заняття - 2 години.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі поняття, систему та значення Особливої частини кримінального права України, поняття та наукові основи кваліфікації злочинів, поняття загальну характеристику та види злочинів проти основ національної безпеки України. Вміти характеризувати і аналізувати поняття, зміст та сутність зазначених понять, співвідносити з вимогами кримінального законодавства та практики застосування.

Питання для підготовки до семінарського заняття:

1. Поняття та система Особливої частини кримінального права.

2. Взаємозв’язок Загальної та Особливої частин Кримінального права.

3. Поняття та види кваліфікації злочинів. Поняття процесу кваліфікації.

4. Поняття та система злочинів проти основ національної безпеки України.

5. Відмінність державної зради від шпигунства.

6. Поняття диверсії. Особливості кваліфікації.

7. Поняття посягання на життя державного чи громадського діяча. Аналіз складу.

Теми рефератів:

«Наукові основи кваліфікації злочинів»

«Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки України»

referatxiy.nugaspb.ru condition.refepic.ru referattui.nugaspb.ru referattie.nugaspb.ru Главная Страница