Стандарт як основний вид нормативного документа

Стандарт (від англ. standart — «норма, зразок») — норма­тивне виробничо-практичне видання з комплексом норм, правил і вимог щодо об'єкта стандартизації, установлених та затверджених у відповідності з чинним законодавством.

Ґрунтуються стандарти на загальних досягненнях науки, техніки, практичного досвіду й спрямовані на досягнення оптимальної користі для суспільства.

Видові категорії стандартів розкрито в таблиці 4.8.


Для різних категорій нормативних документів зі стан­дартизації розробляють стандарти таких видів:

Детальна характеристика зазначених видів стандартів наведена в таблиці 4.9.
vzz.deutsch-service.ru vnb.deutsch-service.ru refallr.ostref.ru final.unoreferat.ru Главная Страница