Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання

Організація та функціонування міжбюджетних відносин в України. Їх суб'єкти, види, принципи організації. Характеристика сутності міжбюджетних відносин в розрізі економічного, правового та політичного аспектів. Вертикальні та горизонтальні міжбюджетні відносин.

Механізм міжбюджетних відносин як сукупність засобів (методів, форм, моделей, інструментів, інституціонально-правових структур). Переваги та недоліки централізованої та децентралізованої моделей міжбюджетних відносин. Унітарна, федеральна та змішана форми міжбюджетних відносин. Характеристика методів міжбюджетних відносин: балансового, делегуючого, трансферного, функціонального, кредитування та інших. Принципи функціонування системи міжбюджетних відносин: економічної ефективності, бюджетної відповідальності, соціальної справедливості, політичної консолідації, територіальної інтеграції.

Основні форми взаємовідносин між окремими ланками бюджетної системи ( бюджетне субсидіювання, вилучення коштів, бюджетні позики, взаємні розрахунки бюджетів).

Система фінансового вирівнювання: форми, методи, інструменти.

Характеристика міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів (дотації вирівнювання, субвенції, інші дотації).

Зарубіжний досвід міжбюджетних відносин.

Умови угоди
Человек – независимо от того, ребенок это или взрослый – может сам находить пути к решению своей проблемы, если он получает психологическую поддержку
Тема: Визнання та виконання арбітражних рішень.
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
АБИССИНЦЫ: РЕЛИГИЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ
Особенности образа жизни Коша
Урок 46. Получение переменного электрического тока
Зобов’язання, які виникають з публічної обіцянки винагороди. Конкурс.
Технология Ethernet: структура кадра, адресация, методы передачи кадров, физический уровень.
Дослідження інтерференції горизонтальних і вертикальних свердловин
Вид зварного з’єднання
Первый проректор – проректор
Операции, не подлежащие налогообложению
Завдання № 838
Кріпильні різьбові деталі, їхні конструкції та матеріали
ЛИСТЬЯ СКУМПИИ КОЖЕВЕННОЙ - FOLIA COTINI COGGYGRIAE
Статистична теорія квантових ідеальних газів. Розподіли Фермі – Дірака та Бозе – Ейнштейна.
Тема 1. Лекція 1. ВСТУП ДО ДИСЦИПЛІНИ
Определяем, что делать, - и делаем. Возможно, у кого-то появляется закономерный вопрос
Актуальність етико-психологічного моніторингу реклами як методу убезпечення загроз в інформаційно-психологічній сфері. (Не уверен,что это то,что надо)
III. Порядок организации и проведения
Семінар 1. Формування території і складу населення на українських землях з давніх часів – до кінця XVIII ст.
Франція
Главная Страница