Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання

Організація та функціонування міжбюджетних відносин в України. Їх суб'єкти, види, принципи організації. Характеристика сутності міжбюджетних відносин в розрізі економічного, правового та політичного аспектів. Вертикальні та горизонтальні міжбюджетні відносин.

Механізм міжбюджетних відносин як сукупність засобів (методів, форм, моделей, інструментів, інституціонально-правових структур). Переваги та недоліки централізованої та децентралізованої моделей міжбюджетних відносин. Унітарна, федеральна та змішана форми міжбюджетних відносин. Характеристика методів міжбюджетних відносин: балансового, делегуючого, трансферного, функціонального, кредитування та інших. Принципи функціонування системи міжбюджетних відносин: економічної ефективності, бюджетної відповідальності, соціальної справедливості, політичної консолідації, територіальної інтеграції.

Основні форми взаємовідносин між окремими ланками бюджетної системи ( бюджетне субсидіювання, вилучення коштів, бюджетні позики, взаємні розрахунки бюджетів).

Система фінансового вирівнювання: форми, методи, інструменти.

Характеристика міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів (дотації вирівнювання, субвенції, інші дотації).

Зарубіжний досвід міжбюджетних відносин.

Основные психологические причины травматизма
Радикальное замещение идет по следующим стадиям?
Ситуаційні задачі.
I MAKE A LONG JOURNEY (предпринимаю длинное путешествие)
Экологическая функция суда и арбитражного суда. Подведомственность и подсудность эколого-правовых споров.
Камчатка. Весна. 11 дней. Альпинистская программа
Логико-дидактическая структура по теме: «Классификация слепков (по Гаврилову)».
ПРАГА, «ЛОГОВО ДРАКОНА». АВГУСТ
О соционических и несоционических свойствах личности.
Каталітичний нейтралізатор (допалювач)
Синхронная память — SDRAM и DDR SDRAM
Похибки засобів вимірювальної техніки
Индонезия или «У меня даже в штанах все по-другому», или 36 историй о поиске гармонии 4 часть
ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПОТРЕБИТЕЛИ И КОНКУРЕНТНЫЕ РЫНКИ
Общее устройство гидросистемы
Зарезервированные идентификаторы
Бизнес-инкубаторы и проблемы их развития в РК.
СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ТИПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Инвентаризация материально-производственных запасов
Тема 5. Криминальная психология
Теорія економічного аналізу, аналіз виробничої діяльності та аналіз ресурсів підприємства
Системы, обеспечивающие топливную экономичность, снижение дымности и токсичности транспортных двигателей внутреннего сгорания
Розкриття шийки матки
Главная Страница