Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання

Організація та функціонування міжбюджетних відносин в України. Їх суб'єкти, види, принципи організації. Характеристика сутності міжбюджетних відносин в розрізі економічного, правового та політичного аспектів. Вертикальні та горизонтальні міжбюджетні відносин.

Механізм міжбюджетних відносин як сукупність засобів (методів, форм, моделей, інструментів, інституціонально-правових структур). Переваги та недоліки централізованої та децентралізованої моделей міжбюджетних відносин. Унітарна, федеральна та змішана форми міжбюджетних відносин. Характеристика методів міжбюджетних відносин: балансового, делегуючого, трансферного, функціонального, кредитування та інших. Принципи функціонування системи міжбюджетних відносин: економічної ефективності, бюджетної відповідальності, соціальної справедливості, політичної консолідації, територіальної інтеграції.

Основні форми взаємовідносин між окремими ланками бюджетної системи ( бюджетне субсидіювання, вилучення коштів, бюджетні позики, взаємні розрахунки бюджетів).

Система фінансового вирівнювання: форми, методи, інструменти.

Характеристика міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів (дотації вирівнювання, субвенції, інші дотації).

Зарубіжний досвід міжбюджетних відносин.

referatvtq.nugaspb.ru biblioteka.underref.ru meet.mfk-millenium.ru refamfh.ostref.ru Главная Страница