Рівень сформованості показників когнітивно-змістового сегменту умінь СПД студентів експериментальної та контрольної груп

(у відсотках, другий констатувальний зріз)

Показники КЗС / рівні сформованості Рівні сформованості
Експериментальна група, 83 особи Контрольна група, 76 осіб
П С ВС В П С ВС В
Повнота навичок аналізу, синтезу, комбінування навчально-пізнавальної інформації 8 (9,6) 41 (49,4) 24 (28,9) 10 (12,1) (11,8) (47,4) (32,9) (7,9)
Здатність мислити науковими поняттями та категоріями 39 (47,0) 32 (38,5) 12 (14,5) - (38,2) (40,8) (21,1) -
Здатність до розпізнавання та відтворення наук. концепцій 46 (55,5) 23 (27,7) 7 (8,4) 7 (8,4) (51,4) (32,9) (11,8) (3,9)
У підсумку: (37,3) (38,6) (16,9) (7,2) (34,2) (40,8) (21,1) (3,9)

Примітка до табл. 3.3:

П – початковий рівень сформованості показника когнітивно-змістового сегменту умінь СПД;

С – середній рівень сформованості показника когнітивно-змістового сегменту умінь СПД;

ВС– вищий за середній рівень сформованості показника когнітивно-змістового сегменту умінь СПД;

В – високий рівень сформованості показника когнітивно-змістового умінь СПД .

Графік (див. рисунок 3.2, с.159) дозволяє проілюструвати динаміку формування когрітивно-змістового сегменту умінь самостійно-пізнавальної діяльності (перший та другий констатувальні зрізи). Прикінцевий рівень сформованості організаційно-праксіологічного сегменту умінь самостійно-пізнавальної діяльності студентів дозволив відстежити динаміку формування стратегій продуктивної навчально-пізнавальної діяльності та міру закріплення навичок здійснення результативної навчально-пошукової роботи в мережі.

Рис. 3.2.Динаміка формування показників КЗС умінь СПД студентів експериментальної групи

Примітка до рис. 3.2:

Позиція 1 відповідає низькому рівню сформованості показника; позиція 2 – середній рівень сформованості показника, позиція 3 – рівень вищий за середній, позиція 4 – високий рівень.Таблиця 3.10 відбиває дані останнього діагностичного зрізу щодо рівня сформованості показників організаційно-праксіологічного сегменту умінь самостійно-пізнавальної діяльності студентів двох груп. Для першого показника цього сегменту умінь самостійно-пізнавальної діяльності студентів експериментальної групи маємо кінцеві значення: П=),0%; С= 49,4% ; ВС=22,9%; В=27,7%.

Таблиця 3.10

Заняття № 44
Выполнение научно-исследовательских,
UNITE Les Magasins, les achats , commerces ou vendre , acheter, manger
Система материального поощрения (премирование).
Особенности развития цивилизации Запада и Востока
Муха-Цокотуха, или Совсем не про это
Артериальная гиперемия в головном мозге
Утреннее славление Даждьбога
Определение максимальной длины пролета между опорами контактной сети
Основна функц. інформ. – повідомлення субєкту про стан середовища, у якому проходить його життєдіяльність.
Глава 2. Эй, пацан, где мои боты?
АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДО ПОБУДОВИ ПЕРВИННИХ
Summary
Основні напрями середньовічної філософії (номіналізм та реалізм).
Тесты - Управление проектом. История и современность
Позитивный и негативный опыт, его проекция на будущее ребёнка
Адмін і судове оскарження – відмінності.
Занятие № 2 «Коллективные трудовые споры»
ЗАВДАННЯ 2. Перечитайте текст попереднього завдання, підготуйте рекомендації відносно культури спілкування фахівців.
Am going to meet
Понятие культуры. Основные парадигмы философского анализа культуры.
Как Виталий Кириллов поймал бога за бороду
Защита дипломного проекта (работы)
Главная Страница