Рівень сформованості показників когнітивно-змістового сегменту умінь СПД студентів експериментальної та контрольної груп

(у відсотках, другий констатувальний зріз)

Показники КЗС / рівні сформованості Рівні сформованості
Експериментальна група, 83 особи Контрольна група, 76 осіб
П С ВС В П С ВС В
Повнота навичок аналізу, синтезу, комбінування навчально-пізнавальної інформації 8 (9,6) 41 (49,4) 24 (28,9) 10 (12,1) (11,8) (47,4) (32,9) (7,9)
Здатність мислити науковими поняттями та категоріями 39 (47,0) 32 (38,5) 12 (14,5) - (38,2) (40,8) (21,1) -
Здатність до розпізнавання та відтворення наук. концепцій 46 (55,5) 23 (27,7) 7 (8,4) 7 (8,4) (51,4) (32,9) (11,8) (3,9)
У підсумку: (37,3) (38,6) (16,9) (7,2) (34,2) (40,8) (21,1) (3,9)

Примітка до табл. 3.3:

П – початковий рівень сформованості показника когнітивно-змістового сегменту умінь СПД;

С – середній рівень сформованості показника когнітивно-змістового сегменту умінь СПД;

ВС– вищий за середній рівень сформованості показника когнітивно-змістового сегменту умінь СПД;

В – високий рівень сформованості показника когнітивно-змістового умінь СПД .

Графік (див. рисунок 3.2, с.159) дозволяє проілюструвати динаміку формування когрітивно-змістового сегменту умінь самостійно-пізнавальної діяльності (перший та другий констатувальні зрізи). Прикінцевий рівень сформованості організаційно-праксіологічного сегменту умінь самостійно-пізнавальної діяльності студентів дозволив відстежити динаміку формування стратегій продуктивної навчально-пізнавальної діяльності та міру закріплення навичок здійснення результативної навчально-пошукової роботи в мережі.

Рис. 3.2.Динаміка формування показників КЗС умінь СПД студентів експериментальної групи

Примітка до рис. 3.2:

Позиція 1 відповідає низькому рівню сформованості показника; позиція 2 – середній рівень сформованості показника, позиція 3 – рівень вищий за середній, позиція 4 – високий рівень.Таблиця 3.10 відбиває дані останнього діагностичного зрізу щодо рівня сформованості показників організаційно-праксіологічного сегменту умінь самостійно-пізнавальної діяльності студентів двох груп. Для першого показника цього сегменту умінь самостійно-пізнавальної діяльності студентів експериментальної групи маємо кінцеві значення: П=),0%; С= 49,4% ; ВС=22,9%; В=27,7%.

Таблиця 3.10

tnp.deutsch-service.ru wlr.deutsch-service.ru offer.upsref.ru campaign.refepic.ru Главная Страница