Розділ 4. ЗГУРТОВАНІСТЬ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК КОЛЕКТИВУ

Навчальні цілі:

• розкрити сутність згуртованості колективу;

• висвітлити характеристики згуртованих колективів;

• продемонструвати характеристики групового мислення і групового тиску;

• висвітлити умови формування згуртованої групи;

• охарактеризувати стадії формування згуртованої групи;

• визначити фактори групової згуртованості;

• розкрити методику визначення групової згуртованості;

• розкрити соціально-психологічні особливості колективу як об'єкту управління;

• висвітлити соціальні ролі і відносини в колективі;

• розкрити особливості колективної творчості.

Социальная помощь Русской Православной Церкви военнослужащим
ТЕМА 20. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
Составные существительные и номинативные словосочетания
Водні властивості ґрунту
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОСТАВЩИК-ПОТРЕБИТЕЛЬ В ПРЕДДОГОВОРНЫЙ (ПРЕДКОНТРАКТНЫЙ) ПЕРИОД
МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ 1 часть
Кодекс Законів про працю України
Великі географічні відкриття та їхній вплив на економічний розвиток Європи
Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування та облік.
Повноваження прокурора на досудовому розслідуванні.
Организационные структуры менеджмента
Как освободиться от накопленного стресса
Науковий аспект
Сучасні методи обробки та пакування продукції
План семінарських занять
Классификация средств мониторинга и анализа
Глава 226. Враги на узкой тропе.
вопрос. Информационно-поисковые системы
Апинян Т.А. Тоска по мифу или миф как событие современности / Т.А. Апинян // Философские науки, 2004. - №11. - с. 73-83.
Ron was now trying to Disapparate without a wand.
Проверка исходного уровня знаний по тестам
Поняття про документ, його властивості та функції. Вимоги до документів
Основні напрями взаємодії транспортних систем з біосферою.
Главная Страница