Функції, форми та методи соціального контролю

Дієвість контролю за системою державної служби забезпечується його систематичністю, своєчасністю, повнотою, об'єктивністю, гласністю, загальністю, багатоманітністю. Надмірність контролю так само шкідлива, як і його недостатність.

Форми індивідуального контролю: надання державним службовцем за місцем роботи відомостей про доходи та майновий стан, випробування під час прийняття на державну службу, атестація, щорічна оцінка.

Типи контролю в зарубіжній практиці:

1) контроль через участь громадськості в прийнятті рішень;

2) контроль через орієнтацію на клієнтів;

3) контроль через орієнтацію на суспільний інтерес;

4) контроль через звітність;

5) контроль через самоконтроль.

Методи реалізації контролю в системі державної служби поділяються на зовнішній і внутрішній. У грудні 1997 р. прийнято Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" для контролю дій державної служби у сфері прав людини.

Нормативні та неформальні засоби соціального контролю

Класифікація видів контролю в державній службі проводиться:

- за визначенням обсягу контролю;

- часом проведення контролю;

- частотою проведення контролю.

Контроль у широкому розумінні - це сукупність політичних та економічних процесів і методів, які повинні забезпечувати стабільність суспільного порядку й державного устрою, дотримання Конституції та законів.

Контроль у системі державної служби має багатофункціональний характер, а технології, засоби, форми й методи його реалізації є досить різноманітними. За формами реалізації контроль у системі державної служби виявляється через санкції (негативна форма) або стимулювання певної поведінки (позитивна форма).

Проверочные расчеты передачи
Принципы и законы диалектики
Геофизические методы изучения разрезов скважин
Расчет конструкций по первой группе предельных состояний
Користувальницький графічний інтерфейс
Шлока 88. Сохранение бинду есть жизнь
Плити модельні
Своєрідність творів для дітей Дніпрової Чайки і У.Кравченко.
Информационная технология поддержки групповой работы
Утверждено Учебно-методическим Советом ЧГИФК,
Первое следствие из закона качества
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ
Предмет угоди: санітарні та фітосанітарні заходи
ДОДАТОК
Відомість нарахування зносу основних засобів
Экономическая эффективность использования основных фондов на предприятиях
Приспособление к трудностям окружающей среды
Навыки, знания и убеждения гуманистов
Вопрос №6. Экономическая глобализация
Тема 13. Оценка результатов деятельности организации по управлению персоналом.
Методи підвищення працездатності
ТЕМА 10. Развитие национальной экономики СТРАН ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА ПОД ВЛИЯНИЕМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХХ СТ.)
Complete the sentences with the information from the text.
Главная Страница