Функції, форми та методи соціального контролю

Дієвість контролю за системою державної служби забезпечується його систематичністю, своєчасністю, повнотою, об'єктивністю, гласністю, загальністю, багатоманітністю. Надмірність контролю так само шкідлива, як і його недостатність.

Форми індивідуального контролю: надання державним службовцем за місцем роботи відомостей про доходи та майновий стан, випробування під час прийняття на державну службу, атестація, щорічна оцінка.

Типи контролю в зарубіжній практиці:

1) контроль через участь громадськості в прийнятті рішень;

2) контроль через орієнтацію на клієнтів;

3) контроль через орієнтацію на суспільний інтерес;

4) контроль через звітність;

5) контроль через самоконтроль.

Методи реалізації контролю в системі державної служби поділяються на зовнішній і внутрішній. У грудні 1997 р. прийнято Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" для контролю дій державної служби у сфері прав людини.

Нормативні та неформальні засоби соціального контролю

Класифікація видів контролю в державній службі проводиться:

- за визначенням обсягу контролю;

- часом проведення контролю;

- частотою проведення контролю.

Контроль у широкому розумінні - це сукупність політичних та економічних процесів і методів, які повинні забезпечувати стабільність суспільного порядку й державного устрою, дотримання Конституції та законів.

Контроль у системі державної служби має багатофункціональний характер, а технології, засоби, форми й методи його реалізації є досить різноманітними. За формами реалізації контроль у системі державної служби виявляється через санкції (негативна форма) або стимулювання певної поведінки (позитивна форма).

Область информационных технологий и средств их обеспечения в Интернет
Система из двух точечных электродов, находящихся в слабопроводящей среде при постоянной разности потенциалов между ними, называется
ПЕРЕЧЕНЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ИНСТРУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАБОТЫ ВРАЧА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ
HOW WELL DO YOY KNOW GREAT BRITAIN
Что собой представляет мышца?
Показатели функции яичников в норме
Етоды обучения рисунку во второй половине XIX и в XX веке, 3 часть
Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников предоставляется четыре раза в течение календарного года, но не более одного раза в месяц.
Лобная доля в роли регулятора интенсивности
Література
PowerPoint 11 страница
УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ РАДИОКОМПАСА
НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ПМ 01 МДК 01.01
ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОСТАНОВОК МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Тема: Становление и развитие отечественной модели социальной работы.
И вот здесь можно при желании задать серию вопросов “сужающего” характера.
Методичні вказівки по вивченню теми
Вопрос 26. Понятие, назначение и задачи караульной службы ПО.
Выносливость деталей машин при переменных напряжениях
Понятие норма и нормирование. Нормы состояние ландшафтов разных природных зон
Понятие, предмет, метод земельного права
За метою проведення
СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА
Главная Страница