Прогнозування обстановки в зонах хімічного зараження

Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.

Аварійне та довгострокове прогнозування хімічної обстановки.

Розв’язування типових завдань з оцінки хімічної обстановки.

Превентивні заходи щодо зниження масштабів хімічного впливу на об’єкти і території.

Вступ

Хімічно небезпечним об'єктом (ХНО) вважається об'єкт господарювання, при аваріях і руйнуваннях якого можуть відбутися масові ураження людей, тварин і рослин небезпечними хімічними речовинами.

До ХНО відносяться:

– підприємства хімічної галузі промисловості, які виробляють чи використовують НХР;

– підприємства з переробки нафтопродуктів;

– підприємства інших галузей промисловості, які використовують НХР;

– підприємства, які мають на оснащенні холодильники, водонапірні станції, очисні споруди, що використовують хлор і аміак;

– залізничні станції і порти, де концентрується продукція хімічних виробництв, термінали і склади на кінцевих пунктах розміщення СДОР;

– транспортні засоби, контейнери і наливні потяги, автоцистерни, річкові і морські танкери, які перевозять хімічно небезпечні продукти;

– склади і бази, на яких зберігаються запаси речовин для дезактивації, дератизації сховищ для зерна і продуктів його переробки.

– В зонах можливого хімічного зараження в Україні проживає близько 20 млн. чоловік, що становить 38,5% населення, яких потрібно захистити у випадку можливих аварій.

Методи планування прибутку
Работа с понятиями
Упражнение «Эмблема толерантности»
Поняття та види судових витрат в адміністративному процесі
Самоуверенность малыша — очко в вашу пользу
Перемещение бюджетных средств за рубеж
Complete the sentences. Use a suitable question word.
Формулирование цели и задач реферата
ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВЕНЬ
Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказані органи, які можуть
ОБСТАНОВКА В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 60-Х ГОДОВ
Аспартат)
Принципи законності.
Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // ВВР України. – 2005. – № 35–36; 37. – Ст. 446.
Нарощення при застосуванні механізму простого нарахування процентів
Построение текстовых документов
Довідка до теми
Соціально-економічна сутність праці та її функції
Предмет теорії фізичного виховання дошкільників
Аврора, или Утренняя заря в восхождении
Качественные характеристики трудового потенциала в современной России
Судьба и характер памятника.
Еліти в політиці: поняття та еволюція теорії
Главная Страница