Прогнозування обстановки в зонах хімічного зараження

Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.

Аварійне та довгострокове прогнозування хімічної обстановки.

Розв’язування типових завдань з оцінки хімічної обстановки.

Превентивні заходи щодо зниження масштабів хімічного впливу на об’єкти і території.

Вступ

Хімічно небезпечним об'єктом (ХНО) вважається об'єкт господарювання, при аваріях і руйнуваннях якого можуть відбутися масові ураження людей, тварин і рослин небезпечними хімічними речовинами.

До ХНО відносяться:

– підприємства хімічної галузі промисловості, які виробляють чи використовують НХР;

– підприємства з переробки нафтопродуктів;

– підприємства інших галузей промисловості, які використовують НХР;

– підприємства, які мають на оснащенні холодильники, водонапірні станції, очисні споруди, що використовують хлор і аміак;

– залізничні станції і порти, де концентрується продукція хімічних виробництв, термінали і склади на кінцевих пунктах розміщення СДОР;

– транспортні засоби, контейнери і наливні потяги, автоцистерни, річкові і морські танкери, які перевозять хімічно небезпечні продукти;

– склади і бази, на яких зберігаються запаси речовин для дезактивації, дератизації сховищ для зерна і продуктів його переробки.

– В зонах можливого хімічного зараження в Україні проживає близько 20 млн. чоловік, що становить 38,5% населення, яких потрібно захистити у випадку можливих аварій.

Проблема !!!
МЕЛОЧИ, ИМЕЮЩИЕ ИНОГДА РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
ИНСТРУКТИВНАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 14
Эксплуатационные свойства конструкц. материалов
Методы оценки эффективности работы торгового агента.
Семинар теме № 11а. Развитие психологических знаний в России XIX века
Language as part of a semiotic system
Общегерманские черты морфологической системы
ТА ЧАСОВИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Представник «легких» веб-серверів – nginx
Розробка автоматизованого
Противибуховий та протипожежний захист ОГ, основні заходи захисту від техногенних вибухів та пожеж.
БАЗА ДАННЫХ КАК МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
Внутрішньо предметна диференціація (М. П. Гузик).
Історія
Що означає термін «чисті інвестиції»?
УПРАВЛЕНИЕ СНОВИДЕНИЯМИ И УВАЖЕНИЕ К НИМ
Болезни органов пищеварения.
Правовой статус Национального банка Республики Беларусь.
ГЛАВА ПЕРВАЯ. О Лазающем Мышонке, о его друге — Лесном Мышонке Мортене и о слойке с изюмом
Інформаційне законодавство США
Правовий статус фермерських та приватно-орендних підприємств.
План лекції
Главная Страница