Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років передбачено ст. 83 КК.

Засуджених до обмеження волі або до позбавлення волі жінок, які стали вагітними або народили дітей під час відбування покарання, крім засуджених до позбавлення волі на строк більше п'яти років за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини, суд може звільнити від відбування покарання в межах строку, на який згідно з законом жінку може бути звільнено від роботи у зв'язку з вагітністю, пологами і до досягнення дитиною трирічного віку.

Звільнення від відбування покарання застосовується до засудженої, яка має сім'ю або родичів, що дали згоду на спільне з нею проживання, або яка має можливість самостійно забезпечити належні умови для виховання дитини.

Контроль за поведінкою таких жінок здійснюється органом кримінально-виконавчої системи за місцем проживання.

Після досягнення дитиною трирічного віку або в разі її смерті суд залежно від поведінки засудженої може звільнити її від покарання або замінити його більш м'яким покаранням чи направити засуджену для відбування покарання, призначеного за вироком. У цьому разі суд може повністю або частково зарахувати у строк відбування покарання час, протягом якого засуджена не відбувала покарання.

Якщо засуджена, яка була звільнена від відбування покарання, відмовляється від дитини, передала її у дитячий будинок, зникла з місця проживання або ухиляється від виховання дитини, догляду за нею, або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про небажання стати на шлях виправлення, суд може за поданням контролюючого органу направити засуджену для відбування покарання, призначеного за вироком.

Якщо в період звільнення від відбування покарання засуджена особа вчинила новий злочин, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 і 72 КК.

Национальная экономика(НЭ): понятие, цели, стр-ра
С полной или неполной информацией
Дифференциальные уравнения плоского движения твердого тела.
Лекция 1. Специфика социально-психологического подхода к пониманию личности
Особенности исчисления налога на доходы физических лиц в отношении отдельных видов доходов
Тема 1. Специальная психология как отрасль психологии и дефектологии
Основные статьи доходной части бюджета
Под условным свайным фундаментом
Уппалури Гопала Кришнамурти (1918-2007)
Войны приводят к развитию филантропии — общество меняет свое отношение к инвалидам
Классификация производственных запасов
Ціни за різних умов конкуренції
ГЛАВА 23. РЕМОНТ ПРИБОРОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Справочная система Windows XP
Понятие, предмет и метод бюджетного права.
Распределительная логистика. Функции и задачи
Теплообмен на ребристой поверхности
Статья 64. Функции и полномочия Судебной палаты.
Юридичний факт і правовідносини як попереднє і наступне правові явища
LANGUAGE STUDY
В ЖИЗНИ ЕСТЬ ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ
Принцип природосообразности — один из старейших педагогических принципов
Расчетная длина заготовки при определении
Главная Страница