Технічна документація електротехнічної (електротехнічної) служби сільськогосподарського підприємства.

З метою поліпшення організації проведення і обліку робіт з обслуговування енергетичного обладнання, широкого впровадження системи ППРЗсг, удосконалення планування і обліку витрат паливно-енергетичних ресурсів у господарствах повинна вестись потрібна технічна документація. Наявність її і стан певною мірою характеризують рівень експлуатації енергетичного обладнання.

Єдині вимоги, які регламентують обсяг і вміст технічної документації енергетичної (електротехнічної) служби господарства, остаточно не вироблені, до того ж форми документації з часом зазнають змін, які викликані, зокрема, розширенням номенклатури енергетичного обладнання в господарствах. Якщо виходити з особливостей конкретного господарства, зокрема з кількості і номенклатури енергетичного обладнання, що є, слід визначити склад технічної документації енергетичної служби. При цьому треба мати на увазі, що така документація повинна вестись у першу чергу для того, щоб її можна було ефективно використовувати в повсякденній практичній діяльності енергетичної служби господарства.

У великих енергетичних господарствах з розвинутою енергетичною службою доцільно мати технічний паспорт і планову документацію у вигляді журналів.

Технічний паспорт містить різноманітні відомості у вигляді окремих самостійних розділів або таблиць, у яких дано стислі характеристики енергогосподарства .

Як технічну документацію планування і обліку робіт з експлуатації та ремонту енергоустановок у господарстві застосовують журнали, форми і кількість яких можуть бути різними. Так, наприклад, для дрібних і середніх господарств (з обсягом робіт до 1000 УОЕ) доцільно використовувати рекомендації "Укрсільенерго", у яких перелік планової Документації зведений до мінімуму. Для зберігання технічної документації, інструкцій, нормативних матеріалів, а також поточної переписки рекомендують мати папки (діла) з такими найменуваннями:

· паспорт енергетичного господарства;

· протоколи випробувань ізоляції електрообладнання і перевірок заземлювальних пристроїв;· акти введення енергообладнання в експлуатацію і акти розслідування причин виходу з ладу електрообладнання;

· місцеві інструкції з обслуговування електрообладнання і внутрішніх електропроводок, посадові інструкції електромонтерів;

· плани електрифікації господарства (поточні і перспективні),плани проектно-розвідувальних робіт;

· заявки на придбання енергоматеріалів, кабельної продукції і енергообладнання для об'єктів капітального будівництва.

Технічну документацію необхідно удосконалювати і спрощувати з урахуванням досвіду експлуатації енергообладнання в конкретних умовах сільськогосподарського виробництва.

Підготовка хворого до екстреної операції
Орієнтовна форма конспекту з історії України
Тема. 6 Оздоровче тренування дітей і підлітків як шлях формування і зміцнення фізичного здоров’я.
Технічні умови проведення акустичного каротажу
Б. Проверка общей устойчивости
Порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності
Типи даних
ВИСНОВКИ
Права человека: понятие и классификация.
Дати оцінку впливу нецінової конкуренції на витрати фірми.
Практичні завдання
Запитання та завдання
Організаційно-правові форми участі держав у міжнародних економічних відносинах
Оптимальное боевое состояние (ОБС)
Третичная и четвертичная структуры белков. Олигомерные белки.
ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА
ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЦИВІЛЬНУ ОБОРОНУ УКРАЇНИ, ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЇ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО І ВІЙСЬКОВОГО ХАРАКТЕРУ.
Ю.Е. БОЧКАРЕВА, О.Л. КУРИЛОВА
Тема 14. Организация внутриведомственного контроля в налоговых органах
Двухполупериодная (двухфазная) схема выпрямления с нулевым проводом
Зарождение предпринимательства (конец IX- XV вв.). Предпринимательство во второй половине XV-VII вв.
Матеріали і продукти харчування»
Совмещенные покрытия. Вентилируемые и невентилируемые покрытия. Водоотвод с плоских крыш гражданских зданий
Главная Страница