Технічна документація електротехнічної (електротехнічної) служби сільськогосподарського підприємства.

З метою поліпшення організації проведення і обліку робіт з обслуговування енергетичного обладнання, широкого впровадження системи ППРЗсг, удосконалення планування і обліку витрат паливно-енергетичних ресурсів у господарствах повинна вестись потрібна технічна документація. Наявність її і стан певною мірою характеризують рівень експлуатації енергетичного обладнання.

Єдині вимоги, які регламентують обсяг і вміст технічної документації енергетичної (електротехнічної) служби господарства, остаточно не вироблені, до того ж форми документації з часом зазнають змін, які викликані, зокрема, розширенням номенклатури енергетичного обладнання в господарствах. Якщо виходити з особливостей конкретного господарства, зокрема з кількості і номенклатури енергетичного обладнання, що є, слід визначити склад технічної документації енергетичної служби. При цьому треба мати на увазі, що така документація повинна вестись у першу чергу для того, щоб її можна було ефективно використовувати в повсякденній практичній діяльності енергетичної служби господарства.

У великих енергетичних господарствах з розвинутою енергетичною службою доцільно мати технічний паспорт і планову документацію у вигляді журналів.

Технічний паспорт містить різноманітні відомості у вигляді окремих самостійних розділів або таблиць, у яких дано стислі характеристики енергогосподарства .

Як технічну документацію планування і обліку робіт з експлуатації та ремонту енергоустановок у господарстві застосовують журнали, форми і кількість яких можуть бути різними. Так, наприклад, для дрібних і середніх господарств (з обсягом робіт до 1000 УОЕ) доцільно використовувати рекомендації "Укрсільенерго", у яких перелік планової Документації зведений до мінімуму. Для зберігання технічної документації, інструкцій, нормативних матеріалів, а також поточної переписки рекомендують мати папки (діла) з такими найменуваннями:

· паспорт енергетичного господарства;

· протоколи випробувань ізоляції електрообладнання і перевірок заземлювальних пристроїв;· акти введення енергообладнання в експлуатацію і акти розслідування причин виходу з ладу електрообладнання;

· місцеві інструкції з обслуговування електрообладнання і внутрішніх електропроводок, посадові інструкції електромонтерів;

· плани електрифікації господарства (поточні і перспективні),плани проектно-розвідувальних робіт;

· заявки на придбання енергоматеріалів, кабельної продукції і енергообладнання для об'єктів капітального будівництва.

Технічну документацію необхідно удосконалювати і спрощувати з урахуванням досвіду експлуатації енергообладнання в конкретних умовах сільськогосподарського виробництва.

Распределенность терминов в суждении.
Предпочтения потребителя, кривые безразличия, карты безразличия, предельные нормы замены одного блага другим благом.
Ручной инструмент общего назначения
История музейного дела в России
Хімічний склад плодів і овочів
Практичне заняття №1 (4 год.)
V. Орієнтовна основа дії.
Судебный контроль за законностью нормативных правовых актов ОИВ.
V. Створення умов для безперешкодного доступу інвалідів до соціальної інфраструктури
Система управления базами данных MSAccess
Порівняльне правознавство як напрям сучасної юридичної думки
Общие признаки безусловных и условных рефлексов
Ви вчіться мислити, тоді уже писать.
Как долго Вы нуждаетесь в финансовой защите?
В совместно проживающей семейной группе помощь родителей
ДОХОДНЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА
Технико-экономическая эффективность поточного строительства
Мы учимся. Мы помним, как наши «друзья» развалили нашу страну – благодаря пятой колонне. Главным был Александр Яковлев – прораб Перестройки.
Боротьба гетьмана Петра Дорошенка за незалежність і територіальну цілісність укр.держави.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА.
Электрохимическая защита трубопроводов от коррозии. Катодная защита. Протекторная защита
Фото №62. Начало разборки узла. Деталь жёлтого цвета – пластмассовая пластина-блокиратор включения передачи заднего хода.
Развитие теории и практики менеджмента
Главная Страница