Диференціація економ.районів У за рівнем соц-економ розвитку. Депресивні території.

Для реалізації рег соц-ек політики надзвичайно важливе значення має знання територіальної диференціації розвитку продуктивних сил (ПС). Виявлення та оцінка територіальних пропорцій ПС і динаміки їх зміни дозволяє обґрунтовано вирішити питання цілеспрямованого формування тер-ї структури в-ва згідно з наявними природними, соц, економ можливостями територій з урахуванням територіального поділу праці.

Депресивні території – це території, які мають достатній ек потенціал, але внаслідок структурної кризи, відбувається стійке зниження в-ва і реальних доходів населення і зростання безробіття.

За величиною інтегрального показника рівня депресивності всі регіони України були розділені на п’ять груп.

До 1 групи увійшли адмін області заходу та півночі України (Вол, Жит, Рівн, Терн, Хм, Чернів обл.)

До групи регіонів з високим рівнем депресивності відносяться 2 області північного сходу (Черніг та Сум), 2 області центру України (Кіровогр та Черк) й Херс обл. Ці обл хар-ся дещо кращими, у порівнянні з першою групою, показниками валової доданої вартості та промислового виробництва, проте у них також низькі доходи громадян та значний рівень безробіття. Переважно це аграрно-індустріальні регіони, де в роки економічних трансформацій провідні галузі економіки зазнали суттєвих втрат.

Групу регіонів із середнім рівнем депресивності формують обл, які мають від’ємне значення інтегрального показника депресивності. Група хар-ся дещо вищими показниками пром розвитку, а також середніми значеннями рівня безробіття та середньомісячної зп. Це Вінн, Закарп, Ів-Фр, Льв та Микол обл.

До групи регіонів з відносно низьким рівнем депресивності відносяться ті області, де пересічне значення інтегрального показника має позитивне значення. Сюди увійшли регіони, які хар-ся у минулому досить значним економ потенціалом. Наразі триває поступове відродження їх економ потенціалу, формуються нові виробництва. Це АРК, Київська, Луг, Од, Харк обл. та м.Севаст.

Останню групу формують регіони, що характеризуються найнижчим рівнем депресивності території. До неї увійшли Дон, ДнП, Зп, Полт обл та м.Київ. Регіони даної групи хар-ся найвищими показниками валової доданої вартості, промислового виробництва, доходів населення тощо.Висновок. В межах України скл значні відмінності у рівні депресивності окремих регіонів, які з роками посилюються. Найбільшим рівнем депресивності вирізняються західні та північні області України, де поряд з традиційно низькими показниками індустріального розвитку помітних втрат зазнало і сільське господарство, яке є головною сферою економіки цих регіонів. Значно кращою є ситуація на сході України та в столиці.

Пошук шляхів відродження депресивних територій залишається важливим загальнодержавним завданням. Основна увага має бути приділена не стільки пасивним заходам підтримки депресивних територій, скільки стимулюючим заходам активізації господарства, побудові ефективної економічної моделі розвитку з продуманим механізмом державного управління

70.Автомобільний транспорт (АТ), його місце та роль у формуванні та розвитку міжрегіональних зв'язків. Основні автомобільні магістралі.

АТ - найбільш маневрений і ефект вид трансп для перевезення масових вантажів дрібними партіями на близьку відстань.

Автотранспорт забезпечує функціонування і територіальну організацію всіх галузей народного господарства, і насамперед, галузей АПК, які займають важливе місце в економіці України.

В міру створення міждерж автомагістр значення автотрансп постійно зростає у здійсненні міждержавних зв’язків, зокрема з Росією, Білорусією, Молдовою, країнами Європи.

Розвиток АТ та його тер-на організація залежать від галузевої структури нар.госп, її тер-ї організації, природних умов. Названі чинники визначають напрями та щільність автошляхів.

Найбільш низьким показником щільності виділяються західні області України. Проте Донецькій, ДнП областях і в АРК цей показник є вищим.

Найважливішими автомагістралями України є: Київ-Полтава-Харків-Ростов-на-Дону; Київ-Москва; Київ-Санкт-Петербург; Київ-Одеса; Москва-Харків-Зп-Сімферополь; Київ-Житомир-Рівне-Львів-Ужгород; Київ-ДнП-Донецьк-Маріуполь та ін.

Щоб досягти забезпеченості України автошляхами рівня європейських країн, необхідно побудувати і модернізувати майже 200 тис. км автошляхів, у тому числі 60% у сільській місцевості.

У міждержавних зв’язках необхідним є буд автомагістралей світового рівня з бетонним або асфальтобетонним покриттям і багаторядним рухом. Досвід США, Німеччини, Японії свідчить, що саме під час економічних криз будівництво автошляхів набувало пріоритетного значення завдяки можливості створення нових робочих місць і високій ефективності капіталовкладень.

АТ України потребує значного технічного оновлення, оптимізації структури парку за вантажопідйомністю, типами кузова, наявністю спеціалізованих транспортних засобів, особливо малої вантажопідйомності. Необхідним є підвищення питомої ваги дизельних двигунів на автомобілях вітчизняного виробництва, вдосконалення системи технічного обслуговування та ремонту автомобілів за рахунок розвитку мережі сервісного обслуговування, створення нових і модернізації старих авторемонтних заводів

referatsso.nugaspb.ru referatuub.nugaspb.ru referatxxj.nugaspb.ru refapcp.ostref.ru Главная Страница