IV. Оформлення скарги

4.1. Скарга платника податку подається в письмовій формі та має включати таку інформацію:

найменування платника податку, його місцезнаходження, податкова адреса для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання для фізичної особи - платника податків;

найменування органу доходів і зборів, яким прийнято оскаржуване рішення, дата і номер, назва та сума податку, збору та/або штрафної (фінансової) санкції;

підстави, за якими оскаржується рішення, обставини справи, які, на думку заявника, встановлені органом доходів і зборів неправильно чи не встановлені взагалі;

обґрунтування незгоди платника податків із рішенням органу доходів і зборів з посиланням на норми законодавства;

суть вимог та клопотань платника податку;

відомості про повідомлення чи неповідомлення відповідного органу доходів і зборів про подання скарги до органу доходів і зборів вищого рівня;

відомості про подання чи неподання позовної заяви про оскарження рішення органу доходів і зборів до суду;

адресу, на яку слід надіслати рішення, прийняте за результатами розгляду скарги;

перелік документів, які додаються до скарги.

4.2. Платник податку може додавати до скарги розрахунки та докази, які він вважає за необхідне надати. Копії документів, які додаються до скарги, повинні бути належним чином засвідчені.

4.3. Скарга підписується особою, яка її подає, або її представником, уповноваженим на підписання скарги. Якщо скарга підписується представником платника податків, до неї долучається оригінал або належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.

Філософське поняття культури. Людина як суб’єкт творчої діяльності в культурі
Французская скульптура XVIII столетия
Глава 6. Узы, которые связывают
Система показателей уровня жизни населения
Вопрос. Классическая концепция макроэкономического равновесия. Закон Сэя. Гибкость цен.
Відповідальність урядів зарубіжних держав.
ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
Особенности расторжения договора (основания, способы, порядок)
Медичної допомоги дітям у навчальних закладах
Засоби гасіння пожеж
История создания сети Интернет
ІНСТИНКТ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ
Методологический аспект психологии управления
Класс липопротеинов их состав и ф-ии в транспорте липидов
Современные тенденции: к Новому Порядку
Поняття і мета валютного контролю
How would you describe the person in each of these descriptions?
Порядок проектирования фундаментов мелкого заложения.
Свойственный человеку внутренний конфликт между добром и злом человек старается разрешить сам.
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»
Характеристика аналитической информации
Глава 2. Агрессия и аутоагрессия подростков как виды девиантного поведения.
Организация первой помощи раненым и больным
Главная Страница