Список літератури

1. Історія економіки та економічної думки: навч.посібник./С.В. Степаненко, В.М. Фещенко, С.Н. Антонюк, Н.Ою Тимочко; за ред.проф. С.В. Степаненко;КНЕУ,2010-743ст.

2. Історія економічних учень:підручник/ За ред.Л.Я. Корнійчук.- К.:КНЕУ, 2004

3. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. Видання друге, стереотипне. –К.:Либідь, 2000.-358 ст.


Лекція №7

Тема: Ринкове господарство та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації. Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки (друга пол. XVII ст. – 60-ті роки XIX ст..)

Мета лекції: розкрити процес формування ринкової економіки та виникнення економічної думки

План

Революція цін та її вплив на економічний розвиток Західної Європи.

Передумови індустріалізації західної європи.

Значення демократичної, промислової та освітньої революції для ринкових перетворень в країнах Європейської цивілізації.

Промисловий переворот в Англії, Франції, Німеччини, США.

Економфічна думка класичної школи політекономії (А.Сміт, Д.Рікардо, Ж.Б.Сей, Дж. Міль).

Теорія вартості в економічномуспадку В.Петті, А.Сміта, Д.Рікардо,К.Маркса.

Марксистська економічна теорія та Історична школа.

referatqaw.nugaspb.ru refanai.ostref.ru clearly.refepic.ru referattzo.nugaspb.ru Главная Страница