Список літератури

1. Історія економіки та економічної думки: навч.посібник./С.В. Степаненко, В.М. Фещенко, С.Н. Антонюк, Н.Ою Тимочко; за ред.проф. С.В. Степаненко;КНЕУ,2010-743ст.

2. Історія економічних учень:підручник/ За ред.Л.Я. Корнійчук.- К.:КНЕУ, 2004

3. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. Видання друге, стереотипне. –К.:Либідь, 2000.-358 ст.


Лекція №7

Тема: Ринкове господарство та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації. Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки (друга пол. XVII ст. – 60-ті роки XIX ст..)

Мета лекції: розкрити процес формування ринкової економіки та виникнення економічної думки

План

Революція цін та її вплив на економічний розвиток Західної Європи.

Передумови індустріалізації західної європи.

Значення демократичної, промислової та освітньої революції для ринкових перетворень в країнах Європейської цивілізації.

Промисловий переворот в Англії, Франції, Німеччини, США.

Економфічна думка класичної школи політекономії (А.Сміт, Д.Рікардо, Ж.Б.Сей, Дж. Міль).

Теорія вартості в економічномуспадку В.Петті, А.Сміта, Д.Рікардо,К.Маркса.

Марксистська економічна теорія та Історична школа.

Деление права на публичное и частное (jus publicum и jus privatum) имеет основополагающее значение для современной юридической науки.
Предпринимательство как экономическая категория
Четвертый уровень “атаки”: доказательства и поддержка
Сторінка 293 підручник Скрипченко.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
Практика отдельных лабораторий
The relationship between the lexical meaning and the notion.
Номінальна і реальна заробітна плата. Основні форми заробітної плати
Структура цивільного законодавства
Ex. 26 Translate the following sentences into English, using the words from
Анри Файоль: функции и принципы управления
Завдання 8. Прийняття управлінських рішень на основі аналізу релевантності інформації
Опричнина. Становление самодержавия
Зберігання і введення в експлуатацію озброєння і засобів захисту
Організація користувальницького інтерфейсу
Критерии диагноза язвенной болезни
Языческое искусство севера Европы: от времени римского провинциального искусства до эпохи викингов и венедов
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ
Система и виды органов государства.
Робота над термінами та поняттями
Операції з конвертації готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави
Harry swore under his breath. He had always liked Percy least of Ron’s brothers, but he had never imagined he would say such things to Mr. Weasley.
Облік в управлінні фінансовою діяльністю.
Главная Страница