Тема 4. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин.

Суть юридичної особи. Розвиток вчення про юридичну особу в науці цивільного права. Поняття та ознаки юридичної особи. Індивідуалізація юридичної особи. Правоздатність і дієздатність юридичної особи. Органи юридичної особи та її філії.

Порядок і способи утворення юридичної особи. Нормативно-явочний, розпорядчий, договірний, дозвільний порядок утворення юридичної особи. Державна реєстрація юридичної особи.

Припинення діяльності юридичної особи. Реорганізація та ліквідація юридичної особи. Банкрутство юридичної особи. Порядок ліквідації юридичної особи.

Класифікація юридичних осіб. Юридичні особи приватного та публічного права. Комерційні і некомерційні юридичні особи. Організаційно-правові форми юридичної особи.

Поняття господарського товариства. Господарські товариства з обмеженою відповідальністю. Господарські товариства з додатковою відповідальністю Акціонерні господарські товариства. Командитні господарські товариства. Повні господарські товариства.

Виробничі кооперативи. Державні та муніципальні унітарні підприємства як юридичні особи. Споживні кооперативи. Громадські та релігійні організації. Благодійні та інші фонди. Об’єднання юридичних осіб.

Держава, Автономна Республіка Крим і територіальна громада як суб’єкти цивільних правовідносин.

Тема 5. Об’єкти цивільних прав.

Поняття та види об’єктів цивільних прав. Майно як об’єкт цивільних прав. Поняття та класифікація речей. Речі рухомі та нерухомі. Речі подільні та неподільні. Речі, що визначені індивідуальними або родовими ознаками. Головна річ та приналежність. Складові частини речі. Складні речі. Продукція, плоди та доходи. Підприємство як єдиний майновий комплекс. Гроші. Результати роботи та послуги як об’єкти цивільного права.

Поняття і правова природа цінних паперів. Ознаки цінних паперів. Класифікація цінних паперів. Види цінних паперів за формою випуску, за способом легітимації уповноваженої особи, за змістом, за особою боржника, за способом випуску. Передання прав за цінним папером. Виконання за цінним папером.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам
Управління необоротними активами
Государственный контроль: понятие и виды.
СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Тема: Патофізіологія щитоподібної і прищитоподібних залоз.
Правові аспекти перекладу і озвучання відео
Вимоги безпеки до технологічних процесів
Громадський контроль за дотриманням законодавства про ОП
Собрания и конференции граждан: понятие, правовое закрепление, порядок созыва и проведения, полномочия, акты
Internet-based communications
Не отяжелело Божье ухо. по Ис 59
Значение в структуре языкового знака
And she pulled the locket out of the pocket of her robes and handed it to Ron.
Механизмы регуляции мозгового кровообращения и компенсации его нарушений
Добавки, рекомендуемые для типа 2: импульсивное переедание
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СТРЕЛЬБАХ
С 24.12.2014 опция закрыта для подключений (все регионы, кроме СЗР).
Функциональные обязанности РТП
Стаття 49. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності
Застосування даної методики також унеможливлює застосування інших методів.
Лабораторная работа №2 Создание формул
Порядок подолання взводом мінно-вибухових загороджень у наступі.
Физико-механические характеристики разрабатываемых грунтов
Главная Страница