Тема 4. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин.

Суть юридичної особи. Розвиток вчення про юридичну особу в науці цивільного права. Поняття та ознаки юридичної особи. Індивідуалізація юридичної особи. Правоздатність і дієздатність юридичної особи. Органи юридичної особи та її філії.

Порядок і способи утворення юридичної особи. Нормативно-явочний, розпорядчий, договірний, дозвільний порядок утворення юридичної особи. Державна реєстрація юридичної особи.

Припинення діяльності юридичної особи. Реорганізація та ліквідація юридичної особи. Банкрутство юридичної особи. Порядок ліквідації юридичної особи.

Класифікація юридичних осіб. Юридичні особи приватного та публічного права. Комерційні і некомерційні юридичні особи. Організаційно-правові форми юридичної особи.

Поняття господарського товариства. Господарські товариства з обмеженою відповідальністю. Господарські товариства з додатковою відповідальністю Акціонерні господарські товариства. Командитні господарські товариства. Повні господарські товариства.

Виробничі кооперативи. Державні та муніципальні унітарні підприємства як юридичні особи. Споживні кооперативи. Громадські та релігійні організації. Благодійні та інші фонди. Об’єднання юридичних осіб.

Держава, Автономна Республіка Крим і територіальна громада як суб’єкти цивільних правовідносин.

Тема 5. Об’єкти цивільних прав.

Поняття та види об’єктів цивільних прав. Майно як об’єкт цивільних прав. Поняття та класифікація речей. Речі рухомі та нерухомі. Речі подільні та неподільні. Речі, що визначені індивідуальними або родовими ознаками. Головна річ та приналежність. Складові частини речі. Складні речі. Продукція, плоди та доходи. Підприємство як єдиний майновий комплекс. Гроші. Результати роботи та послуги як об’єкти цивільного права.

Поняття і правова природа цінних паперів. Ознаки цінних паперів. Класифікація цінних паперів. Види цінних паперів за формою випуску, за способом легітимації уповноваженої особи, за змістом, за особою боржника, за способом випуску. Передання прав за цінним папером. Виконання за цінним папером.

sof.deutsch-service.ru refanoz.ostref.ru referatxsi.nugaspb.ru moment.mfk-millenium.ru Главная Страница