Третій етап переходу до єдиної валюти (1999-2002 рр.)

Ø з1 січня 1999 р. фіксуються валютні курси євро до національних валют країн-учасниць євро, євро стає їхньою загальною валютою

Ø євро замінює ЕКЮ у співвідношенні 1:1

Ø розпочала свою діяльність Європейська система центральних банків (ЄСЦБ) - включає ЄЦБ та центральні банки країн-учасниць зони євро

Ø ЄСЦБ заохочує впровадження євро на світові валютні ринки

З 1 січня 2000 р. до зони євро приєдналась Греція.

· З 1 січня 1999р. відблася тверда фіксація курсів валют країн зони євро для перерахунків.

· З 1 січня 2002р. випущено в обіг банкноти і монети євро, паралельний обіг з національними валютами країн-членів, обмін останніх на євро.

· З 1 липня 2002р. виключено з обігу національні валюти і здійснено повний перехід господарчого обігу країн-учасниць на євро.

На сучасному етапі з зони євро виключені за власною волею – Велика Британія, Данія, Швеція (на референдумах в цих країнах населення відмовляється від єдиної валюти), та, за об’єктивними чинниками, 10 нових країн – членів, орієнтовне введення якими євро очікується не раніше 2011 – 2015 рр.

ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ПОЛІТИКИ ЄСЦБ:

a) Таргетування (встановлення цільових орієнтирів основних грошових агрегатів з метою контролю над інфляцією);

b) Встановлення меж коливань основних процентів ставок, у тому числі з метою їхнього зближення по всій зоні євро;

c) Операції на відкритому ринку;

d) Встановлення мінімальних резервних вимог для банків.

Завдання ЄСЦБ такі:

§ визначення та втілення монетарної політики;

§ утримання офіційних резервів в іноземній валюті держав-членів ЄВС та управління цими резервами;

§ проведення операцій з іноземною валютою;

§ забезпечення чіткої роботи платіжних систем;

§ санкціонування випуску банкнот;

§ сприяння планомірному проведенню політики у сфері пруденційного нагляду.

Важливим інструментом зони євро є система взаємних розрахунків “ТАРГЕТ”, що керується ЄСЦБ.

Предсказание о распятии и воскрешении
Память преподобного отца нашего Тита чудотворца
Соціологія права. Правова соціалізація. Суспільна думка про право.
Концепція Еріха Фромма
Аналітичне теоретизування: проблеми і перспективи
Административный процесс как исполнение государственной службы. Виды административного процесса.
Тема 1. Методы генетики человека: генеалогический, цитогенетический, биохимический.
Екологічна безпека діяльності як індикатор соціальної відповідальності підприємства
Задачи информационных систем
Поняття і визначення міжнародного права
Language Varies in Directness
Работа 1.17. Определение порогов различения
Характеристики Free Pascal. Этапы разработки программы.
Контрольная работа 2. (2 час)
Нетрадиційні релігії
Значения бухгалтерских документов
Групповые обобщающие итоговые показатели
Тема 13. Понятие политического развития, основные условия и виды политического развития
Оцінка фізичного розвитку
Облік нарахувань на оплату праці
Предметна ознака (залежно від предмета спору).
Glossar
Глава 1. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Главная Страница