Розділ 2. Електрофізичні характеристики матеріалів.

Електропровідність матеріалів.

Особливістю використання матеріалів в електроенергетиці є те, що вони експлуатуються в умовах впливу електричних полів, і в трохи меншому ступені, в умовах впливу магнітних полів. Основними процесами, що відбуваються під дією цих полів є поляризація речовини, електропровідність, намагнічування речовини.

Електропровідність – це здатність матеріалу проводити електричний струм.

Хто пам'ятає визначення електричного струму з курсу фізики? Електричним струмом називається спрямований рух електрично заряджених часток. Електричний струм може бути викликаний зарядженими частками різних типів. Основні види заряджених часток – це електрони й іони.

Основне рівняння електропровідності.

Можна написати найбільш загальну формулу, для щільності струму j, вірну для будь-яких середовищ,

j = S ni·qi·Vi

Тут i - тип або cорт заряду, (наприклад електрони, іони різних молекул, заряджені частки й т.п.), ni - концентрація зарядів i-го різновиду, qi - значення заряду, Vi - швидкість носіїв заряду.

Щоб розібратися з електропровідністю різних матеріалів, необхідно зрозуміти, які в них щільності (концентрації) заряду, як вони з'являються й від чого вони залежать, які величини зарядів, з якими швидкостями можуть рухатися. Усе це головні питання у вивченні електропровідності.

Для всіх середовищ, за винятком вакууму, швидкість носіїв пропорційна напруженості поля

Vi = bi·E

де bi - рухливість носіїв заряду.

Рухливістю носіїв заряду називається коефіцієнт пропорційності між швидкістю носіїв заряду Vi і напруженістю поля E. Розмірність рухливості - м2/(В с). Фактично рухливість чисельно дорівнює швидкості носіїв заряду при напруженості поля 1 В/м.

Підставляючи рівняння (2) в (1) одержимо аналог закону Ома в диференціальній формі, що зв'язує щільність струму з напруженістю електричного поля. Ми одержимо вираз, за допомогою якого можна прогнозувати величину електричного опору того або іншого матеріалу.

Типи носіїв заряду і їх рухливість можуть бути різними в різних середовищах. Рухливість носіїв також сильно залежить від середовища.

Основними видами заряджених часток є електрони й іони – те, що залишається від атома або молекули, коли вони втрачають електрони.

Види бухгалтерського обліку.
Глава 7. ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В БИОЧАСАХ
Для розрахунку бригадного заробітку використовуйте один з наведених методів розрахунку.
Розширена характеристика загальних компетенцій
Аналіз цін і товарів конкурентів
Просклоняйте имена и фамилии. Объясните свой выбор.
Титул 1. Про узуфрукт та як він здійснюється
Тема 8. Правовий режим використання та охорони земель.
Понятие массовая и элитарная культура на основании трех источников информации
Чч.1, 4-6 ст.8 ЗУ Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Возрастные изменения рефракции глаза. Большое значение для улучшения зрительной функции имеет эмоциональный характер занятий с детьми, использование различ­ных игр
Краткий обзор истории развития судебно-медицинской экспертизы в СССР
Глава 2. Характеристика мясорыбного цеха
Listening comprehension: Smart house
V. ПIДГОТОВКА КАДРIВ
Сучасні теорії еліт
Засоби забезпечення формування, збереження та використання екомережі.
Д\З аналіз цих методів, Балансові стратегічні карти, Balance co-cards
Клиникалық жағдай бойынша жауыаптар эталоны
Инфекционные болезни эмбрионов птиц
Вопрос 20. Назначение, оборудование поста регулировки углов установки колес.
Будь то хоть орк, хоть волколак,
Організація роботи рецептурно-виробничого відділу
Главная Страница