Філософія культури.

Культура – це специфічна сфера діяльності людини, що відрізняє гуманний «олюднений» світ від усього «нелюдського» (природного). Культура – це ядро, основа, «душа» суспільства. Вона визначає спосіб життя людей, їхні взаємини, специфіку життя націй і народів, рівень розвитку суспільства, спосіб акумулювання, збереження та передавання соціально значимої інформації, сукупність соціальних норм, звичаїв, традицій, релігію, міфологію, науку тощо. Культура містить матеріальні та духовні цінності людини. Поняття цінності охоплює процеси, явища, предмети, що мають позитивне значення для людини й сприяють задоволенню її потреб. Усе багатоманіття проявів цінностей можна класифікувати за трьома критеріями : сферами суспільного життя; суб’єктами ціннісної оцінки та роллю й значенням цінностей у житті суспільства. Найголовнішими цінностями людини є життя, свобода, любов, мир. Цінності мають дуже важливе значення в житті людини, але не самі по собі, а в умовах наявної системи ціннісних орієнтацій особистості.

Речные террасы, их типы и строение.
Интралингвистические особенности текста
Тема: «Противобластомные средства».
Правові засади оренди землі
Частичное возмещение ущерба позволяет устранить моральный риск.
Техника легкоатлетического бега
Метод исследования кратковременной памяти
Особенности региональной интеграции развивающихся стран
Расчет внешней характеристики
Тема І Світової війни в творчості письменників І пол. ХХ ст
Рожденный от непорочной девы
Види органів виконавчої влади та питания їх класифікацїії
Зовнішнє оточення як джерело потреб організації
Коллективные средства размещения
Питання 1.Вибір споживача з ординалістських позицій.
Обоснование коэффициента полноты
Міста-столиці козацько-гетьманської держави ХУП -ХУШ стоить як історико-культурні заповідники.
Лоцман определяет конечную цель пути
Описание и работа составных частей дизеля, его механизмов,
Несколько советов по написанию резюме.
Доходи та видатки Державного бюджету
Гірська пошуково-рятувальна частина
Я думаю, что коммунизм неистребим. Когда случится атомная
Главная Страница