Філософія культури.

Культура – це специфічна сфера діяльності людини, що відрізняє гуманний «олюднений» світ від усього «нелюдського» (природного). Культура – це ядро, основа, «душа» суспільства. Вона визначає спосіб життя людей, їхні взаємини, специфіку життя націй і народів, рівень розвитку суспільства, спосіб акумулювання, збереження та передавання соціально значимої інформації, сукупність соціальних норм, звичаїв, традицій, релігію, міфологію, науку тощо. Культура містить матеріальні та духовні цінності людини. Поняття цінності охоплює процеси, явища, предмети, що мають позитивне значення для людини й сприяють задоволенню її потреб. Усе багатоманіття проявів цінностей можна класифікувати за трьома критеріями : сферами суспільного життя; суб’єктами ціннісної оцінки та роллю й значенням цінностей у житті суспільства. Найголовнішими цінностями людини є життя, свобода, любов, мир. Цінності мають дуже важливе значення в житті людини, але не самі по собі, а в умовах наявної системи ціннісних орієнтацій особистості.

Harry was on the point of unfolding his letter, which was written on the same heavy parchment as the envelope, when it was jerked sharply out of his hand by Uncle Vernon.
Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов кровообращения
Многократного измерения физических величин
Техника лейтмотивов в киномузыке
Тема V. СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС ТА ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
Поняття торгового патенту
Упаковка и групповое взвешивание тушек.
История и общая характеристика гештальтпсихологии.
Пошук однієї або декількох записів з використанням фільтра.
Об'єкт та предмет курсу. Загальна характеристика міжнародних економічних відносин
Сталкинг в практике сновидения. Сталкинг («выслеживание») в практике Трансформации Энергетического Тела имеет двойной смысл и выполняет двойную функцию
Установите правильное соответствие форм научного познания и их содержания.
Работа для спины и набор массы
Правоотношения, тесно связанные с трудовыми
И. С. Бах. Жизненный и творческий путь.
Види стратегій залежно від розміру організації.
Бихевиоризм. История становления и основные направления.
Робота над текстом за темою змістового модуля
Корпоративне право як об'єкт цивільних прав та обов'язків
Объектов жилищно-гражданского назначения по категориям сложности
Четыре особых функции правого полушария
Проявления ребенка при психологическом исследовании
Каковы основные современные принципы проектирования больниц?
Главная Страница