Філософія культури.

Культура – це специфічна сфера діяльності людини, що відрізняє гуманний «олюднений» світ від усього «нелюдського» (природного). Культура – це ядро, основа, «душа» суспільства. Вона визначає спосіб життя людей, їхні взаємини, специфіку життя націй і народів, рівень розвитку суспільства, спосіб акумулювання, збереження та передавання соціально значимої інформації, сукупність соціальних норм, звичаїв, традицій, релігію, міфологію, науку тощо. Культура містить матеріальні та духовні цінності людини. Поняття цінності охоплює процеси, явища, предмети, що мають позитивне значення для людини й сприяють задоволенню її потреб. Усе багатоманіття проявів цінностей можна класифікувати за трьома критеріями : сферами суспільного життя; суб’єктами ціннісної оцінки та роллю й значенням цінностей у житті суспільства. Найголовнішими цінностями людини є життя, свобода, любов, мир. Цінності мають дуже важливе значення в житті людини, але не самі по собі, а в умовах наявної системи ціннісних орієнтацій особистості.

refamrm.ostref.ru sys.deutsch-service.ru referatryr.nugaspb.ru refaohv.ostref.ru Главная Страница