Екологічна стабільність ландшафтів

Екологічна стабільність ландшафтів характеризується індексами екологічної стабільності, які розраховуються за співвідношенням площ умовно стабільних і нестабільних елементів ландшафту. Найбільш нестабільними елементами ландшафту є розорані землі. Умовно стабільними елементами є сіножаті, пасовища, землі, вкриті лісами, чагар­никами, болотами.

На рис. 4.2 представлено районування території Ук­раїни за стабільністю ландшафтів. Коефіцієнт стабільності розраховано за методикою М.О. Клименка та ін. (1995) як відношення площі умовно стабільних угідь до площі ріллі. Згідно картосхеми найбільш стійкими слід вважати земельні ресурси північних і західних областей України (>0,7), а найбільш вразливими - півден­них і східних областей (<0,3).

Рис. 3.2. Антропогенна перетвореність ландшафтів території України

ВЫБОР СЕРИИ МОДЕЛЕЙ ГРЕБНЫХ ВИНТОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА ВИНТА И ЧИСЛА ЛОПАСТЕЙ
Внешнеторговый контракт. Условия Інкотермс.
Классификация затрат на производство продукции по калькуляционным статьям расходов.
Частка висококваліфікованих робітників у загальній кількості робітників.
Электромагнитной индукции фарадея
Технологические приемы приготовления супов-пюре
К аналитическим жанрам журналистики относятся
Підбір перерізу поздовжньої робочої арматури
Основні методи прогнозування
Свідомість як фундаментальна властивість людини
Велика Британія
Вимагання (ст. 189 КК України)
Питомі збитки від викиду 1т забруднювача в атмосферу
ИЗОБРАЖЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ОЧАГОВЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ МОЗГА
Европейско-Азиатский институт управления и предпринимательства
Здатність до довільного розслаблення м’язів.
Личность преступника как источник преступного поведения
Биография Феофана Прокоповича
Применение при беременности и кормлении грудью
Допоміжні та довідкові матеріали
Проблемы и решения. Процесс принятия решения и его этапы. Типы проблем и решений
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Exercise 12. You are going to apply for a job. Prepare your resume (CV) and write a letter, that you found advertisement from newspaper
Главная Страница