Екологічна стабільність ландшафтів

Екологічна стабільність ландшафтів характеризується індексами екологічної стабільності, які розраховуються за співвідношенням площ умовно стабільних і нестабільних елементів ландшафту. Найбільш нестабільними елементами ландшафту є розорані землі. Умовно стабільними елементами є сіножаті, пасовища, землі, вкриті лісами, чагар­никами, болотами.

На рис. 4.2 представлено районування території Ук­раїни за стабільністю ландшафтів. Коефіцієнт стабільності розраховано за методикою М.О. Клименка та ін. (1995) як відношення площі умовно стабільних угідь до площі ріллі. Згідно картосхеми найбільш стійкими слід вважати земельні ресурси північних і західних областей України (>0,7), а найбільш вразливими - півден­них і східних областей (<0,3).

Рис. 3.2. Антропогенна перетвореність ландшафтів території України

Задача №5
Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи
Виды промежуточной аттестации.
РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ. ФУНКЦИИ
Конституционный Суд РФ. Полномочия и место в судебной системе РФ. Состав суда.
Проблемы и принципы средневековой христианской и арабо-мусульманской философии (августин, фома аквинский, ибн рудш/аерроэс)
Task 4. Agree or disagree with these statements. Give your reasons.
Мониторинг здоровья детей и подростков. Показатели здоровья
Проживайте четыре времени года за день
Развитие пром. архитектуры в России.
Охарактеризувати дію токсичних забруднювачів на рослинний світ.
Тема 5. Corporate Responsibility. Competition.
Режиму буріння
Стоимость индивидуальной ссуды
Глава 12. Р-В-Д и моральные ценности
Створення жіночого іміджу
Різні підходи до управління персоналом
Рынок капитала.Физич. К как ф-р пр-ва.Износ.Амортизация.
Казацкие, чумацкие и ремесленные украинские песни
Функциональные обязанности персонала УрФУ в области охраны труда и промышленной безопасности
Устрій податкової системи України
Основна частина уроку
Спортивная классификация парусных яхт
Главная Страница