Література

Бабий Яр : к пятидесятилетию трагедии 29, 30 сентября 1941 года. – Иерусалим : Библиотека-Алия, 1991. – 184 с.

Васильєв В. Ю. Україна в політиці керівництва СРСР напередодні Другої світової війни / В. Ю. Васильєв // Укр. іст. журн. – 2005. – № 1. – С. 4–16.

Вронська Т. В. Формування особового складу штрафних батальйонів і рот у Червоній армії періоду Великої Вітчизняної війни / Т. В. Вронська, О. Є. Лисенко // Укр. іст. журн. – 2006. – № 3. – С. 137–151.

Гончаренко О. М. До питання про участь місцевого населення у порятунку євреїв на території рейхскомісаріату Україна (1941–1944 рр.) / О. М. Гончаренко // Укр. іст. журн. – 2010. – № 1. – С. 128–142.

Грідіна І. М. Вплив нацистської пропаганди на духовне життя населення України (технології, механізми та ефективність) / І. М. Грідіна // Укр. іст. журн. – 2009. – № 3. – С. 123–132.

Жилюк В. Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941–1955 рр. / Вікторія Жилюк. – Рівне : Волинські обереги, 2008. – 308 с.

Кентій А. В. Партизанський рух 1941–1944 рр. в Україні / А. В. Кентій, В. С. Лозицький // Укр. іст. журн. – 2005. – № 3. – С. 3–16.

Коваль М. В. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.) / М. В. Коваль. – К. : Альтернативи, 1999. – 336 с. – («Україна крізь віки», т. 12).

Ковальчук І. Нарис історії діяльності ОУН під проводом А. Мельника на Житомирщині у другій половині 1941 року / Іван Ковальчук, Сергій Стельникович. – Житомир : Рута, 2011. – 188 с.

Король В. Ю. Визвольні бої Червоної армії на території України (1943–1944 рр.) / В. Ю. Король // Укр. іст. журн. – 2005. – № 1. – С. 16–34.

Кульчицький С. Безповоротні втрати України в другій світовій війні / С. Кульчицький // Історія України. – 2004. – № 20. – С. 2–4.

Лисенко О. Є. Підсумки Другої світової війни та Україна / О. Є. Лисенко // Укр. іст. журн. – 2005. – № 6. – С. 128–139.

Михайлюк М. В. Нацистська пропаганда в окупованому Києві / М. В. Михайлюк // Укр. іст. журн. – 2006. – № 1. – С. 131–145.

Рік 1941-й: партизани України // Укр. іст. журн. – 1996. – № 3. – С. 53–61.Сушко О. Політичні погляди німецького керівництва на незалежність України в період другої світової війни / О. Сушко, О. Берендєєв // Історія України. – 2002. – № 33–34. – С. 18–19.

Совершенство — это наилучшее использование способностей человека в рамках имеющейся у него компетенции.
Классическая теория занятости
Наружная и транзитная реклама
Глава 1. Базовые понятия языка
Добродетель других и нас наполняет благоуханием
Священик покропив Карпову хату.
Визначте, ким була прийнята Конституція України
Рыночная экономика и ее структура
Норма социальной ответственности и самооправдание при ее нарушении
Основные задачи кинематики точки и тела
Рациональное природопользование в Субъектах РФ
ЗНАРЯДЬ ЗЛОМУ
Конкурс проводится при поддержке
Как изменится напряженность электрического поля в некоторой точке, созданного точечным зарядом при увеличении заряда в 4 раза?
ВОПРОС 13. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ МЧС РОССИИ. УСЛОВИЯ ЛИЧНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ.
Перевод с тибетского: Загумённов Б.И.
НА ПІДПРИЄМСТВІ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ) МЕРОПРИЯТИЯ
Вид практики, способ и форма проведения практики
Тема: Відповідальність за правопорушення при здійсненні цивільного судочинства.
ИСТОРИЯ АНАНТЫ И КАК ОН ПОПАЛ ПОД ВЛИЯНИЕ МАИЙИ.
Проблема радиоактивных отходов.
Основні закономірності живлення річок.
Главная Страница