Література

Бабий Яр : к пятидесятилетию трагедии 29, 30 сентября 1941 года. – Иерусалим : Библиотека-Алия, 1991. – 184 с.

Васильєв В. Ю. Україна в політиці керівництва СРСР напередодні Другої світової війни / В. Ю. Васильєв // Укр. іст. журн. – 2005. – № 1. – С. 4–16.

Вронська Т. В. Формування особового складу штрафних батальйонів і рот у Червоній армії періоду Великої Вітчизняної війни / Т. В. Вронська, О. Є. Лисенко // Укр. іст. журн. – 2006. – № 3. – С. 137–151.

Гончаренко О. М. До питання про участь місцевого населення у порятунку євреїв на території рейхскомісаріату Україна (1941–1944 рр.) / О. М. Гончаренко // Укр. іст. журн. – 2010. – № 1. – С. 128–142.

Грідіна І. М. Вплив нацистської пропаганди на духовне життя населення України (технології, механізми та ефективність) / І. М. Грідіна // Укр. іст. журн. – 2009. – № 3. – С. 123–132.

Жилюк В. Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941–1955 рр. / Вікторія Жилюк. – Рівне : Волинські обереги, 2008. – 308 с.

Кентій А. В. Партизанський рух 1941–1944 рр. в Україні / А. В. Кентій, В. С. Лозицький // Укр. іст. журн. – 2005. – № 3. – С. 3–16.

Коваль М. В. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.) / М. В. Коваль. – К. : Альтернативи, 1999. – 336 с. – («Україна крізь віки», т. 12).

Ковальчук І. Нарис історії діяльності ОУН під проводом А. Мельника на Житомирщині у другій половині 1941 року / Іван Ковальчук, Сергій Стельникович. – Житомир : Рута, 2011. – 188 с.

Король В. Ю. Визвольні бої Червоної армії на території України (1943–1944 рр.) / В. Ю. Король // Укр. іст. журн. – 2005. – № 1. – С. 16–34.

Кульчицький С. Безповоротні втрати України в другій світовій війні / С. Кульчицький // Історія України. – 2004. – № 20. – С. 2–4.

Лисенко О. Є. Підсумки Другої світової війни та Україна / О. Є. Лисенко // Укр. іст. журн. – 2005. – № 6. – С. 128–139.

Михайлюк М. В. Нацистська пропаганда в окупованому Києві / М. В. Михайлюк // Укр. іст. журн. – 2006. – № 1. – С. 131–145.

Рік 1941-й: партизани України // Укр. іст. журн. – 1996. – № 3. – С. 53–61.Сушко О. Політичні погляди німецького керівництва на незалежність України в період другої світової війни / О. Сушко, О. Берендєєв // Історія України. – 2002. – № 33–34. – С. 18–19.

Сущность домашнего ареста как меры пресечения.
Пищевое отравление у детей. Определение. Характеристика
You are planning to make a speech at a conference on water pollution. Outline the content of your speech and comment on a few issues that you would like to deal with.
Она замолчала и стала качать ногой, потом её внимательный взгляд упёрся в моё лицо, она медленно протянула мне рюмку.
А можно сейчас, если я Вам скажу, сколько получаю в 2011 году, сразу сказать, сколько декретных я получу?
Lesson 14 Daily Routine
Г. Г. Пенов, А. В. Александров, А. В. Кизилов, К. М. Мазаев, В. К. Пономарев
Speak about the advantages and disadvantages of using the internet
I. За якою ознакою іменники в українській мові поділяються на відміни?
В какой момент право собственности на недвижимость по договору купли-продажи недвижимости переходит от продавца к покупателю. Существенные условия договора купли продажи недвижимости.
ПРОПОЗИЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ ЗА РАХУНОК ПОТОЧНИХ ТОВАРІВ. КРИВА ПРОПОЗИЦІЇ У ВИПАДКУ ВИСОКО- ТА НИЗЬКОЕЛАСТИЧНОГО ПОПИТУ НА ІМПОРТНІ ТОВАРИ. ЇЇ ЕКЗОГЕННІ ЧИННИКИ.
Тонкостенные элементы и оболочки: описать процесс создания, а также объяснить, в чём состоит их различие.
Задача 4.
Виразність як ознака культури мовлення
Паралельні, послідовні і комбіновані системи технологій
Міжнародно-правові документи щодо забезпечення дотримання прав і свобод людини
Благодарность — это сами небеса.
Опорный пункт на Дальнем востоке
Тема 1. Понятийный аппарат теории систем
Патогенез основных нарушений
Основні принципи
Культурно-історична своєрідність регіонів України.
Улыбка, предрешившая успех сделки
Главная Страница