Джерела книг Параліпоменон

Джерелами для книг Параліпоменон послужили різні книги Старого Завіту. Це П’ятикнижжя Мойсея, за яким складались родословні списки, історичні книги: Ісуса Навина, Суддів, Руф. Посилаючись на книги Царів, автор називає їх “записами Самуїла провидця, Нафана пророка і Гада прозорливця” (1 Хр. ХХІХ, 29). Взагалі, в книзі Царств і Параліпоменон багато буквально схожих оповідань. Тому виникає запитання: наскільки доцільною є наявність усіх цих повторень у кн. Хронік?

Треба мати на увазі, що мета написання книг Царств і Хронік не однакова. Якщо в кн. Царств автор більше уваги звертає на питання державного, політичного буття Ізраїлю, то кн. Хронік викладають швидше церковну історію, аніж державну. В них з усіма подробицями викладається історія приготування будівництва Храму при Давиді, його побудова Соломоном, реформи Аси, прагнення Йосафата і Єзекії навчити народ Закону Божому, відновити порядок богослужіння.

Звертає на себе увагу й те, що текст книг Параліпоменон дуже пошкоджений. Це, передусім, стосується дат та імен. На це вказував ще бл. Єроним.

Тематичний поділ книг Параліпоменон на частини

Матеріал, викладений в обох книгах, можна умовно поділити на 4 частини:

І частина – 1 Пар. І-ІХ. Родословні таблиці ведуться від Адама. Особливо детально викладені родословні коліна Юди, Левія і Веніаміна.

ІІ частина – 1 Пар Х – ХХІХ. Царювання Давида.

ІІІ частина – 2 Пар. І – ІХ. Царювання Соломона.

ІV частина – 2 Пар. Х – ХХХVI. Історія юдейських царів, наступників Соломона.

В останньому, ХХХVI розд. наводиться указ царя Кіра про повернення юдеїв з полону, розповідається про відбудову зруйнованого Єрусалимського Храму, міститься неконанічний додаток – покаянна молитва юдейського царя Манасії.

Запитання до теми:

Розкрийте питання походження назв книг “Параліпоменон” та “Хроніки”.

Як біблеїстами вирішується питання авторства книг Хронік та часу їх написання?

Наскільки доцільними є повторення буквально схожих оповідань у книгах Царств і Параліпоменон? Вкажіть на різницю характеру цих оповідань.

wdu.deutsch-service.ru referatupt.nugaspb.ru refandm.ostref.ru rsc.deutsch-service.ru Главная Страница