Джерела книг Параліпоменон

Джерелами для книг Параліпоменон послужили різні книги Старого Завіту. Це П’ятикнижжя Мойсея, за яким складались родословні списки, історичні книги: Ісуса Навина, Суддів, Руф. Посилаючись на книги Царів, автор називає їх “записами Самуїла провидця, Нафана пророка і Гада прозорливця” (1 Хр. ХХІХ, 29). Взагалі, в книзі Царств і Параліпоменон багато буквально схожих оповідань. Тому виникає запитання: наскільки доцільною є наявність усіх цих повторень у кн. Хронік?

Треба мати на увазі, що мета написання книг Царств і Хронік не однакова. Якщо в кн. Царств автор більше уваги звертає на питання державного, політичного буття Ізраїлю, то кн. Хронік викладають швидше церковну історію, аніж державну. В них з усіма подробицями викладається історія приготування будівництва Храму при Давиді, його побудова Соломоном, реформи Аси, прагнення Йосафата і Єзекії навчити народ Закону Божому, відновити порядок богослужіння.

Звертає на себе увагу й те, що текст книг Параліпоменон дуже пошкоджений. Це, передусім, стосується дат та імен. На це вказував ще бл. Єроним.

Тематичний поділ книг Параліпоменон на частини

Матеріал, викладений в обох книгах, можна умовно поділити на 4 частини:

І частина – 1 Пар. І-ІХ. Родословні таблиці ведуться від Адама. Особливо детально викладені родословні коліна Юди, Левія і Веніаміна.

ІІ частина – 1 Пар Х – ХХІХ. Царювання Давида.

ІІІ частина – 2 Пар. І – ІХ. Царювання Соломона.

ІV частина – 2 Пар. Х – ХХХVI. Історія юдейських царів, наступників Соломона.

В останньому, ХХХVI розд. наводиться указ царя Кіра про повернення юдеїв з полону, розповідається про відбудову зруйнованого Єрусалимського Храму, міститься неконанічний додаток – покаянна молитва юдейського царя Манасії.

Запитання до теми:

Розкрийте питання походження назв книг “Параліпоменон” та “Хроніки”.

Як біблеїстами вирішується питання авторства книг Хронік та часу їх написання?

Наскільки доцільними є повторення буквально схожих оповідань у книгах Царств і Параліпоменон? Вкажіть на різницю характеру цих оповідань.

Заходи дисциплінарного впливу на порушників трудової дисципліни.
Нормування забруднювачів у повітрі
Прийом «плавна зміна смислового значення вислову» -
МЕТОД КРИТИЧНОГО ШЛЯХУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Вопрос 5.Характеристиква субъектов коммерческих правоотношений.
Временные переводы на другую работу.
Альтернативи діалектики. Метафізика, софістика, еклектика, догматизм, релятивізм.
Отпуска без сохранения заработной платы
Тема 19. РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ШКОЛЬНИКОВ
Средства развития координационных способностей при занятиях волейболом
Роль доктринального тлумачення у кримінальному праві України.
ПІВДЕННОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТУРИСТИЧНИЙ РАЙОН
Если время – способ выражения любви
Как увеличить скорость мысли
Предмет, сфера и пределы правового регулирования.
Экономическая и отраслевая структура. Структурные кризисы
Постмодерністська модель світу в українській і світовій інтерпретаціях
ТИПОВЫЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
Центральные государственные органы
Смыкалин А.С. О судебной реформе 1864 г.
Стаття 960. Зміна умов зберігання та стан товару
Перелік законодавчої бази
История повторяется, потому что не хватает историков с фантазией». 5 часть
Главная Страница