Звіт про організацію й проведення навчальної практики з природознавства й краєзнавства
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики

Дата складання заліку „____”_______________20____року

Оцінка:

за національною шкалою____________________

(словами)

кількість балів _________________________________

(цифрами і словами)

Додаток А

Вступний інструктаж

Зважаючи на сезонний характер практики та значний обсяг самостійної роботи студентів, перед початком практики студенти повинні бути проінструктовані про правила та основні вимоги техніки безпеки.

Условия участия, информирование участников
Тема 1.2. Структура природного середовища. Біосфера.
Електротравм: металеві, бетонні, залізобетонні та інші ємкості, кабельні та інші
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Lesson 2
Аксіялагічны аспект мастацтва
Гражданская инициатива о выходе Финляндии из еврозоны набрала необходимое количество голосов для рассмотрения в парламенте
Заходи щодо усунення причин нещасних випадків
Лицевий череп: кістки які його утворюють; назвати латинськими термінами і продемонструвати на препараті.
На деякій формі вручну створюються компоненти TLabel і TStaticText на одному тому самому місці
Фінансова стратегія корпорації
ПРИЛАДИ ДЛЯ СТЕРЕОСКОПІЧНОЇ ОБРОБКИ АЕРОФОТОЗНІМКІВ
Механические и электрические системы
Глава 457 – внезапный кризис
Тема 4. Демографический и трудовой потенциал мировой экономики.
VI. Практична робота.
Возврат к вере и свободной воле
Вихідні дані
Как найти воду. Как выбрать место строительства колодца или скважины. Способы обнаружения воды.
Квантовый компьютер в головном мозге
Види органів виконавчої влади. Роль виконавчої гілки влади.
Не относиться к людям слишком строго
ДИАГНОЗ, УСТАНОВЛЕННЫЙ КУРАТОРОМ
Главная Страница