Звіт про організацію й проведення навчальної практики з природознавства й краєзнавства
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики

Дата складання заліку „____”_______________20____року

Оцінка:

за національною шкалою____________________

(словами)

кількість балів _________________________________

(цифрами і словами)

Додаток А

Вступний інструктаж

Зважаючи на сезонний характер практики та значний обсяг самостійної роботи студентів, перед початком практики студенти повинні бути проінструктовані про правила та основні вимоги техніки безпеки.

hundred.halmer.ru referatrgr.nugaspb.ru house.mfk-millenium.ru wbz.deutsch-service.ru Главная Страница