Польових вимірів

№ станції Напрям візування Горизонтальний кут, ° ´ ´´ Горизонтальне прокладення, м
0 00 00 23,70
54 18 00 39,48
78 28 09 32,36
78 52 11 22,67
73 03 08 15,54
69 10 48 12,91
91 11 45 8,15

Виконав ____________________ Пижик Ю. Ю.


К А Т А Л О Г К О О Р Д И Н А Т

зовнiшньої межi

земельної дiлянки гр. Васильків Мирослава Васильовича,

що знаходиться за адресою вул. Лесі Українки, смт. Дружба Теребовлянського району Тернопільської областіПериметр: 106,04 м

Площа: 0,6630 га

Виконав _____________ Пижик Ю. Ю.

АКТ

перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість)«30»червня 2012 р. смт. ДружбаМною, інженером-землевпорядником Пижиком Ю. Ю. складений цей акт про те, що «30» червня 2012р. я виконав перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) площею, 0,6630га за адресою вул. Лесі Українки, смт. Дружба Теребовлянського району Тернопільської області.ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

М 1:500Межу переніс в натуру і один примірник акту вручив Васильків М. В.Замовник Васильків М. В. з переносом згоден і один примірник акту отримав ___________Указателями уровня жидкости.
Підтримка багатопроцесорності у Windows ХР
Деятельность следователя на последующем этапе расследования.
Загальна структура інформаційних ситем: функціональна і заперечувальна частини. Компоненти системи
Статически определимые и статически неопределимые системы
Розрахунково-касове обслуговування клієнтів
Кров'яні трансмісивні інфекції
Правила маркування вантажів
Основні напрямки оптимізації геосистеми.
Электромагнитное поле Максвелла и эфир
Способи організації процесу
Раздел 1. Сущность организации труда и необходимость ее совершенствования на научной основе
Задоволення життям і надії на майбутнє
Штабная карта Северо - Кавказского фронта на 28-29.07-42 года. Рубеж обороны правого фланга 37 армии в районе Пролетарской переправы.
Раздел 5. СИНДРОМ МАЛЬДИГЕСТИИ И МАЛЬАБСОРБЦИИ.
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ; РЕМОНТ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Методичні вказівки для підготовки
После покупки прошло более 14 дней.
VII. Проведение квалификационного экзамена
Умови до бази даних
Translation during the period of classicism and Enlightenment.
Литовсько-московські відносини
Development of the nervous system.
Главная Страница