Веселі старти

Ігри – ефективні й засіб загартування та оздоровлення дітей, тому доцільно їх використовувати в колективах шкіл, у літніх таборах. Команди можуть бути як змішані, так і окремо хлопчики та дівчата, різновікові.

2. На даному етапі фізичного розвитку фізичної культури в нашій країні мало уваги приділяється фізкультурно-художнім святам. Рідко використовуються українські народні ігри і національні види спорту. Зовсім не розвиваються такі види і форми спортивних змагань, рухливих ігор, які мають високий соціально культурний, духовний потенціал.

Яким чином можна змінити ситуацію?

Школа повинна виховати і дати дітям змогу реалізувати прагнення гармонійно поєднувати розумний спосіб життя з заняттями живописом, скульптурою та поезією.

Свята проводяться для відзначення видатних подій, знаменних історичних дат у житті людей.

Свято не має чітко визначеної форми, вона може зміцнюватися залежно від учасників самодіяльності не тільки не регламентується, а й заохочується. Водночас свято має певні обряди, які додають йому стабільності. Тому кожне свято повинно мати свою характерно-обрядову структуру, яка подає йому оригінальності і неповторності. Свято не тільки акамулює традиційні обряди, але й виступає своєрідною структурою духовного і фізичного життя людей.

У фізкультурно-художніх святах можуть брати участь працівники культурних і громадянських організацій, ряд народних депутатів, закладів культури.

3. Спортивно-художні вечори можуть присвячуватися різним подіям в житті колективу фізичної культури. Це може бути „Вечір спортивної слави”, присвячений підбиттю підсумків фізичної культурної і спортивної роботи школи за рік.

Завдання вечора: заохочення фізичною культурою і спортсменів школи, пропаганда їхніх досягнень і розумного способу життя та залучення до систематичних занять фізичною культурою нових школярів.

Проведення вечора передує велика підготовча робота організацій6ного комітету очолю вального одним із керівників школи та вчителем фізкультури. Урочисто оформляється місце проведення спортивного вечора. Це може бути сільській клуб, палац культури шефської організації, актовий зал чи спортивний зал школи.У селах такі вечори рекомендовано проводити спільно для школярів та дорослого населення. У такому випадку доцільно забезпечити представництво в організаційному комітеті дорослих сельчан та залучення до його підготовки всі організації та установи, що мають відношення до виховання і здоров’я людини (дитячі садки, клуби, лікарські заклади). Н таких вечорах варто уникати тривалих доповідей та виступів. Усю інформацію, яка може бути оголошена на вечорі доцільно об’єднати зі словами привітання та поздоровлення. На вечорах виділяється час для вручення значків і посвідчень спортсменам розрядникам, грамот активістам школи спортивно-художні вечори – це вистава, де глядачі та виконавці. Кожен присутній повинен брати активну участь у конкурсах та іграх. Програмою вечора крім іншого можуть передбачитися виступи колективу художньої самодіяльності та окремих виконавців, показові виступи класів та учнів, жартівливі спортивні виступи, змагання сімейних команд. На такі вечори багато запрошуються учнів інших шкіл.

4. Найбільш повного практичного втілення ідей, комплексного використання засобів, зв’язку фізвиховання з іншими шкільними предметами.

Дні здоров’я –це комплексні заходи, які потребують координації і зусиль більшості вчителів предметників (історія, біологія, географії та літератури). Вони проводяться у природних умовах. У цих заходах об’єднуються майже всі форми фізичного виховання (журнал, змагання, ранкова гімнастика). Для їх проведення заздалегідь готується фізкультурний актив учнів та вчителів. Ініціативно група очолювана вчителем фі0-зичнрої культури вносить цей захід у шкільний план роботи і розробляє його зміст на програму.

День здоров’я:

1) вихід до місця проведення – похід за встановленим маршрутом.

2) Влаштування – виставлення палаток та підготовка інвентаря.

3) Після влаштування всі діти збираються коло вогнища, влаштовують конкурси, ігри. Біля вогнища члени табору підбивають підсумки дня та планують наступний день.

referatpym.nugaspb.ru refaoaa.ostref.ru others.radioritual.ru referatxhk.nugaspb.ru Главная Страница