Структурна блок-схема

«Види мовленнєво-творчої діяльності дітей дошкільного віку» (за А.Богуш, Н.Гавриш)

• Дайте характеристику видам мовленнєво-творчої діяльності дошкіль­ників та проаналізуйте їх взаємозв'язок та взаємообумовленість.

• Яке значення індивідуальної творчості на занятті та в подальшому колективному художньому аналізі складених дітьми творів? Назвіть дос­лідження вчених про використання різних способів організації мовлен­нєво-творчої діяльності дітей під час навчання для підвищення її якості.

• За результатами спостережень на педагогічній практиці наведіть при­клади словесної творчості дітей та проаналізуйте їх.


referatwdx.nugaspb.ru land.halmer.ru refaleo.ostref.ru refamag.ostref.ru Главная Страница