ВАРІАНТ 10

1. Дайте повну відповідь на запитання:

1.1. Поняття та види конкурентоспроможності залежно від рівня й об’єкта аналізу

1.2. Модель аналізу «Мак-Кінзі»

2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):

1 Що з переліченого утворює конкурентне середовище підприємства:

1.1. Суб’єкти ринку, взаємодія яких спричинює суперництво, а також відносини між ними

1.2. Потенційні конкуренти

1.3. Постачальники, споживачі і товари-замінники

1.4. Всі відповіді вірні

2 Експлерентна (піонерська стратегія – це стратегія:

2.1. Орієнтована на радикальні нововведення й прищеплювання нових потреб і попиту на принципово нові товари

2.2. Домінування на великому ринку, орієнтована на високу продуктивність і зниження витрат виробництва, а отже, і зниження ціни продажів

2.3. Спрямована на максимально швидке задоволення невеликих за обсягом короткочасних, часто мінливих потреб

2.4. Орієнтована на випуск обмеженої кількості спеціалізованої продукції високої якості

3 Серед основних складових системи підтримки конкурентного середовища та протидії монополізму найголовнішими є:

3.1. Єдине правове поле діяльності всіх суб’єктів господарювання

3.2. Домінанта права приватної власності та свободи вибору

3.3. Чітко визначена політична спрямованість заходів антимонопольної діяльності

3.4. Всі відповіді вірні

4 Товари, які мають низьку частку ринку і не мають можливостей зростання, називаються:

4.1. «Собаки»

4.2. «Зірки»

4.3. «Важкі діти»

4.4. «Дійні корови»

5 Комутантна стратегія – це:

5.1. Стратегія конкурентної боротьби, яка передбачає максимально гнучке задоволення невеликих за обсягом (локальних), часто короткострокових потреб ринку

5.2. Стратегія конкурентної боротьби, зорієнтована на радикальні інновації

5.3. Стратегія конкурентної боротьби, орієнтована на зниження витрат виробництва за рахунок ефекту масштабу

5.4. Стратегія конкурентної боротьби, суть якої у випуску обмеженої кількості вузькоспеціалізованої продукції високої якостіЗадача

Практична частина


Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Комплексна контрольна робота»

refaopu.ostref.ru uqu.deutsch-service.ru uui.deutsch-service.ru exactly.unoreferat.ru Главная Страница