ВАРІАНТ 10

1. Дайте повну відповідь на запитання:

1.1. Поняття та види конкурентоспроможності залежно від рівня й об’єкта аналізу

1.2. Модель аналізу «Мак-Кінзі»

2. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):

1 Що з переліченого утворює конкурентне середовище підприємства:

1.1. Суб’єкти ринку, взаємодія яких спричинює суперництво, а також відносини між ними

1.2. Потенційні конкуренти

1.3. Постачальники, споживачі і товари-замінники

1.4. Всі відповіді вірні

2 Експлерентна (піонерська стратегія – це стратегія:

2.1. Орієнтована на радикальні нововведення й прищеплювання нових потреб і попиту на принципово нові товари

2.2. Домінування на великому ринку, орієнтована на високу продуктивність і зниження витрат виробництва, а отже, і зниження ціни продажів

2.3. Спрямована на максимально швидке задоволення невеликих за обсягом короткочасних, часто мінливих потреб

2.4. Орієнтована на випуск обмеженої кількості спеціалізованої продукції високої якості

3 Серед основних складових системи підтримки конкурентного середовища та протидії монополізму найголовнішими є:

3.1. Єдине правове поле діяльності всіх суб’єктів господарювання

3.2. Домінанта права приватної власності та свободи вибору

3.3. Чітко визначена політична спрямованість заходів антимонопольної діяльності

3.4. Всі відповіді вірні

4 Товари, які мають низьку частку ринку і не мають можливостей зростання, називаються:

4.1. «Собаки»

4.2. «Зірки»

4.3. «Важкі діти»

4.4. «Дійні корови»

5 Комутантна стратегія – це:

5.1. Стратегія конкурентної боротьби, яка передбачає максимально гнучке задоволення невеликих за обсягом (локальних), часто короткострокових потреб ринку

5.2. Стратегія конкурентної боротьби, зорієнтована на радикальні інновації

5.3. Стратегія конкурентної боротьби, орієнтована на зниження витрат виробництва за рахунок ефекту масштабу

5.4. Стратегія конкурентної боротьби, суть якої у випуску обмеженої кількості вузькоспеціалізованої продукції високої якостіЗадача

Практична частина


Комплексна контрольна робота з дисципліни

«Комплексна контрольна робота»

ТЕМА17. Международная экономическая интеграция.
Специфічна дія продуктів і страв, яка враховується при складанні раціонів для хворих
Необходимое оборудование и материалы
Об отзыве дачи согласия на дактилоскопирование и об уничтожении дактилокарты
Психоаналітична модель соціалізації Фрейд
Типы и элементы стратегии предприятия
Основные направления анатомии животных
Культура античных государст Северного Причерноморья(общая хронология, основные памятники, архитектура поселений и погребений по археологическим данным).Искусство и религия по данным археологии.
Тема 3. Логика и методология. Основные методологические принципы логики.
І ступень (рівень) атестації
Действие рабочих и служащих на случай пожара
Варіанти використовування документа
Учет отгрузки готовой продукции
Понятие денежно-правовых отношений
То есть исследование может быть как педагогическим с использованием психологических знаний и методов, так и действительно психолого-педагогическим.
Офіційні веб-сайти міжнародних установ та організацій
Уход за «диабетической» стопой
Как правило, должна соблюдаться приведенная ниже последовательность изложения материала в сути работы.
Grammar
Особые нормы по охране труда женщин и некоторых других лиц, лиц моложе 18 лет и инвалидов
Запозичений капітал банку
Загальна характеристика ПАТ «Бердичівський машинобудівнийзавод «Прогрес»
Сравнительные исследования личности в разных культурах.
Главная Страница