Лекція №6 I-d діаграма вологого повітря.

Вологим повітрям називається парогазова суміш, що складається з сухого повітря і водяних парів. Знання властивостей цієї суміші необхідне в метеорології, екології, для розуміння процесів конденсації водяної пари та випаровування вологи, роботи сушарок та інших пристроїв.

Вологе повітря, що містить максимальну кількість водяної пари при даній температурі називається насиченим. Повітря з меншою кількістю водяної пари називається ненасиченим. Водяний пар в повітрі звичайно знаходиться в невеликій кількості і в перегрітому стані. Тому з достатньою для практичних розрахунків точністю до нього можна застосовувати закони ідеальних газів.

Головні характеристики вологого повітря визначають за допомогою приладу, який називають психрометром. Він складається з двох однакових термометрів: сухого і змоченого. Балон змоченого термометра обгорнуто батистом, змоченим дистильованою водою. З поверхні матеріалу відбувається випаровування вологи, причому інтенсивність випаровування залежить від вологості оточуючого повітря. Чим нижча вологість оточуючого повітря, тим інтенсивніше відбувається випаровування вологи і тим нижчою буде температура змоченого термометра.

Після зняття відліку за цими термометрами можна визначити усі інші параметри повітря за психрометричними таблицями, діаграмами та графіками.

Іншим приладом для вимірювання вологості повітря є гігрометр. В практиці технічних вимірювань застосовують: волосяні, електричні та інфрачервоні гігрометри. Усі вони дозволяють безпосередньо вимірювати відносну вологість повітря.

Підсумки теми
Загальні чинники транскрипції
Основні показники ефективності проекту.
Реальное «Я» отражает то, кем на самом деле является данный человек, какие внутренние психологические особенности, желания, мысли, чувства ему присущи.Но далеко не 1 часть
Конституционно-правовые основы органов государственной власти и управления в РФ. Принципы формирования и функционирования системы органов государственной власти РФ.
Системы облегчения пуска холодного двигателя
Проверка и регулировка баланса топлива форсуночных каналов
Перевірка присутніх.
Первая операционная система. Ее особенности и недостатки
Дней ради одного потерянного мяча
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЙ
Розрахунок фонду оплати праці керівників, фахівців, МОП та інших спеціалістів
Приобретение акций (долей) кредитной организации за счет средств нерезидентов регулируется федеральными законами.
Ступінь автоматизації (поділяються на ручні, механізовані,автоматизовані
Управління ліквідністю бюджету та фінансовими активами
Факторы, влияющие на действие лекарственных средств в организме
Інформаційні ресурси в Інтернеті
Наличия взрослых подстрекателей и иных соучастников.
Необходимость работать асинхронно
Тема: «Литературная жизнь города: конец ХІХ – начало ХХІ веков».
Лекция. Статистика естественного и миграционного движения населения
Динамика стоимости основных средств по группам
Советы для тех. кто был на сборах после Чемпионата России по пистолету 2013
Главная Страница