Лекція №6 I-d діаграма вологого повітря.

Лекція №6 I-d діаграма вологого повітря.

Вологим повітрям називається парогазова суміш, що складається з сухого повітря і водяних парів. Знання властивостей цієї суміші необхідне в метеорології, екології, для розуміння процесів конденсації водяної пари та випаровування вологи, роботи сушарок та інших пристроїв.

Вологе повітря, що містить максимальну кількість водяної пари при даній температурі називається насиченим. Повітря з меншою кількістю водяної пари називається ненасиченим. Водяний пар в повітрі звичайно знаходиться в невеликій кількості і в перегрітому стані. Тому з достатньою для практичних розрахунків точністю до нього можна застосовувати закони ідеальних газів.

Головні характеристики вологого повітря визначають за допомогою приладу, який називають психрометром. Він складається з двох однакових термометрів: сухого і змоченого. Балон змоченого термометра обгорнуто батистом, змоченим дистильованою водою. З поверхні матеріалу відбувається випаровування вологи, причому інтенсивність випаровування залежить від вологості оточуючого повітря. Чим нижча вологість оточуючого повітря, тим інтенсивніше відбувається випаровування вологи і тим нижчою буде температура змоченого термометра.

Після зняття відліку за цими термометрами можна визначити усі інші параметри повітря за психрометричними таблицями, діаграмами та графіками.

Іншим приладом для вимірювання вологості повітря є гігрометр. В практиці технічних вимірювань застосовують: волосяні, електричні та інфрачервоні гігрометри. Усі вони дозволяють безпосередньо вимірювати відносну вологість повітря.

referatxhp.nugaspb.ru referatvof.nugaspb.ru swn.deutsch-service.ru doctorpomogetru.refberry.ru Главная Страница