Лекція №6 I-d діаграма вологого повітря.

Вологим повітрям називається парогазова суміш, що складається з сухого повітря і водяних парів. Знання властивостей цієї суміші необхідне в метеорології, екології, для розуміння процесів конденсації водяної пари та випаровування вологи, роботи сушарок та інших пристроїв.

Вологе повітря, що містить максимальну кількість водяної пари при даній температурі називається насиченим. Повітря з меншою кількістю водяної пари називається ненасиченим. Водяний пар в повітрі звичайно знаходиться в невеликій кількості і в перегрітому стані. Тому з достатньою для практичних розрахунків точністю до нього можна застосовувати закони ідеальних газів.

Головні характеристики вологого повітря визначають за допомогою приладу, який називають психрометром. Він складається з двох однакових термометрів: сухого і змоченого. Балон змоченого термометра обгорнуто батистом, змоченим дистильованою водою. З поверхні матеріалу відбувається випаровування вологи, причому інтенсивність випаровування залежить від вологості оточуючого повітря. Чим нижча вологість оточуючого повітря, тим інтенсивніше відбувається випаровування вологи і тим нижчою буде температура змоченого термометра.

Після зняття відліку за цими термометрами можна визначити усі інші параметри повітря за психрометричними таблицями, діаграмами та графіками.

Іншим приладом для вимірювання вологості повітря є гігрометр. В практиці технічних вимірювань застосовують: волосяні, електричні та інфрачервоні гігрометри. Усі вони дозволяють безпосередньо вимірювати відносну вологість повітря.

Интеллектуальные признаки стресса
Особенности порядка подъема флагов и вымпелов при нахождении судна в море и во внутренних водах иностранных государств
ГЛАВА 5.2. МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Облік операцій на поточному рахунку в банку.
Характеристика внутришкольной системы оценки качества.
ЛЕКЦИЯ №6. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПОРТА
Тема 5: Правовое регулирование конкурентных отношений на товарных рынках
Звук. Свойства звуковых волн. Характеристики звука. Эффект Доплера.
Оценка эффективность внедрения МС ИСО серии 9000.
Огонь для приготовления пищи.
Перцептивная сторона общения и ее структура
Постать Мартина Пушкаря в історії України
Вопрос: Кем считали Христа окружающие?
Дослід 1. Відтворення у щура стресорного пошкодження слизової шлунка. Демонстрація макропрепарату.
Об оплате труда работников ОАО «Сургутнефтегаз»
За вільно обраними показниками «і»
Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі 3 сторінка
ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ СИФИЛИТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА.
Освоение метода расчета параметров поточной линии для двух способов химического производства и обоснование рациональной организации производственного процесса
Завдання 3. Письмова самостійна робота за темою «Правила пожежної безпеки в Україні».
ПРОВЕРКА КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ СУСТАВОВ/ ПРОВЕРКА ТОПЛИВНЫХ ШЛАНГОВ
Шлоки 70, 71. Джаландхара бандха — горловой замок
Политические конфликты и развитие общества
Главная Страница