Організаційні основи функціонування фінансів підприємств.

В основу організації фінансів підприємств покладено комерційний розрахунок (саморегулювання, самоокупність, самофінансування).

Відповідно до Господарського кодексу України залежно від форм власності можуть діяти під­приємства таких видів: приватні, комунальні, колективні, державні, а також змішані.

Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду в Україні діють унітарні та корпоративні підприємства.

Види господарських товариств (згідно з Господарським кодексом України, ст. 80):

Ø Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Ø Товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

Ø Товариством з додатковою відповідальністю є господарське товариство, статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.

Ø Повним товариством є господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

Ø Командитним товариством є господарське товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов'язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники).Учасниками повного товариства, повними учасниками командитного товариства можуть бути лише особи, зареєстровані як суб'єкти підприємництва.

Типи акціонерних товариств (згідно з ЗУ «Про акціонерні товариства», ст. 5):

· публічні акціонерні товариства (ПАТ) може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

· приватні акціонерні товариства (ПрАТ). Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів. Може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

skj.deutsch-service.ru vcy.deutsch-service.ru referatxmx.nugaspb.ru referatpwm.nugaspb.ru Главная Страница