Електровоз

У міжміському сполученні тепловози відіграють лише другу роль, перше місце займає електровоз. Це пояснюється тим, що електрична тяга забезпечує найбільш високу пропускну та провізну здатність.

На електропоїздах встановлюють тягові двигуни постійного струму з живленням від пульсуючого струму, живлячись через пере­творювач від контактної мережі напругою 25000 В.

Тягові двигуни електровоза, як і всі двигуни постійного стру­му, мають такі основні частини: статор з полюсами, якір, щіткотри­мач, щітки та підшипникові щити.

Конструктивні відмінності тягового двигуна від інших елект­ричних машин постійного струму передбачені умовами їх роботи. Розміри тягового двигуна передбачені габаритним окресленням ло­комотива. Двигуни піддаються важким навантаженням та переван­таженням: трясінню, ударам, значним коливанням температури, від -40 до +50°С, великим коливанням напруги у контактній мережі.

Електрична тяга має ряд переваг над іншими видами тяги. Електровози та електропотяги є тяговими засобами з більш високи­ми техніко-економічними показниками. Не несуть на собі джерел енергії, мають меншу масу на одиницю потужності. Можуть розви­вати швидкість понад 200 км/год та вести значно важчий поїзд, ніж такий самий за масою тепловоз.

ККД загальний електровоза - 30%, тоді як тепловоза не пере­більшує 20%, а паровоза - 3-5%.

Недоліками електричної тяги є необхідність спорудження віднос­но дорогих пристроїв електропостачання, а також неавтономність електрорухомого складу та залежність від електропостачання.

referatsfo.nugaspb.ru tnu.deutsch-service.ru refalwh.ostref.ru refh.deutsch-service.ru Главная Страница