Варіант № 16

Різновид речовини, що спалахнула органічне скло_______________________

Масова швидкість вигорання речовини ,кг/(м2 хв) 1,61_________________

Можлива площу горіння Fгор , м 50__________________

Питомі витрати кисню на горіння , кг·кг-1 0,282_______________

Нижча теплоту згорання речовини Qн кДж/кг 26670_______________

Розміри приміщення, де відбулося загорання a х b х H 90 х 50 х 3_______

Номер схематичного плану будівлі 7___________________

Дата видачі завдання 05.10.2012

Дата виконання завдання 30.10.2012

Завдання видав доцент, канд. техн. наук (підпис) Доронін Є.В.___

(посада, вчене звання, прізвище, ініціали та підпис викладача)

Завдання прийняв(ла) до виконання (підпис) Бондаренко Н.В.____

(підпис, прізвище та ініціали студента)


ЗМІСТ

Стор.
1 Розрахунок необхідного часу евакуації……………………………….. Х
2 Розробка схеми евакуації з медичного пункту………………………... Х
3 Нормативно-теоретична частина………………………………………. Х
Література………………………………………………………………….. Х


1. Розрахунок необхідного часу евакуації


Вихідні дані для розрахунку:

Вид горючої речовини – Органічне скло

Розміри приміщення 90 х 50 х 3 м

Можлива площа поверхні горіння Fгор = 60 м2

Питома масова швидкість вигоряння - = 1,61 кг/(м2 с)

Початкова температура повітря в приміщенні - tн=20 0С

Нижча теплота згоряння Qн= 27670 кДж/кг;

Висота робочої зони працюючих – h = 1,8 м;

Коефіцієнт тепловтрат – = 0,2;

Коефіцієнт повноти горіння - h = 0,95;

питома ізобарна теплоємність - Ср= 1,38 кДж/(кг К);

Димоутворююча задатність Dm = 750

Коефіцієнт відбиття a = 0,3

Рівень освітлення Е = 50 лк

Питомі витрати кисню = 0,282

Питомий вихід токсичних газів = 1,51, = 0,024

Vл = 0,025 м/с

Рішення:

1. Визначаємо розмірний параметр А, що враховує кругове поширення полум'я поверхнею рівномірно розподіленого в горизонтальній площині горючого матеріалуПри цьому, показник ступеня, що враховує зміну маси вигоряючого матеріалу у часі – n =3

2. Визначаємо розмірний комплекс В, що залежить від теплоти згоряння матеріалу і вільного об'єму приміщення

;

3. Визначаємо безрозмірний параметр Z, що враховує нерівномірність розподілу небезпечних факторів пожежі по висоті приміщення

при Н 6 м, ;

4. Визначаємо необхідний час евакуації за ознакою досягнення критичної температури:

5 Визначаємо необхідний час евакуації за ознакою втрати видимості:

6 Визначаємо необхідний час евакуації за ознакою досягнення критичної концентрації кисню:

7. Визначаємо необхідний час евакуації за ознакою досягнення критичної концентрації токсичних газів:

Параметр безпечний

Висновок: необхідний час евакуації складає 39 с.

Возрождение идей благотворительности в условиях современной России.
Замечания касательно внешнего вида, природных дарований, характера и писаний апостола Павла, его почитание Отцами Церкви
Алгоритм исследовательской деятельности
Глава 7. Экономические индексы
Концепция политики Н. Макиавелли.
Остатки основных средств на 01 февраля текущего года
Архиепископ Солунский Симеон
Микроскопический полиартериит
Пластиковая власть «мудрых» ювелиров
Интегральная оценка финансового состояние: особенности формирования показателей
ОТКРЫТЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Територіальні особливості вишивки
Степенева функція
Страна-экспортер углеводородов
Communicative Dynamism within a Composite Sentence( Compound and Complex) and a Supra-phrasal Unit.
Партийная система в Республике Беларусь
Завдання
Орган, принявший нормативный акт
Техника самогипноза Бетти Элис Эриксон
Понятие прибыли, виды прибыли, прибыль в контексте пользователей
Социально-экономический строй салических франков. Структура раннефеодального поместья и его особенности.
УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Аналіз субконто
Главная Страница