Два аспекти адресності

Адресність соціальної допомоги розглядається у двох аспектах: здатність системи забезпечувати допомогою всіх, хто її потребує (го-


ризонтальна адресність), і унеможливлення доступу до коштів со­ціальної допомоги тих, для кого вона не призначена (вертикальна адресність).

Для характеристики адресності використовують коефіцієнт дос­тупності допомоги, що розраховується як частка людей, які отриму­ють допомогу, серед тих, хто потенційно має право на отримання того чи іншого виду допомоги.

Види помилок в адресуванні

Спостерігаються два види помилок в охопленні адресною допо­могою. Якщо допомогу отримує сім'я, яка насправді її гостро не по­требує, маємо помилку "включення", що призводить до марного витрачання коштів на осіб, які не належать до найпріоритетніших груп; отже, на нужденних припаде менше коштів. Інша помилка від­бувається тоді, коли не отримують допомоги ті, хто її потребує. Це називається помилкою "невключення", або неповним охопленням. Якщо ті, хто потребує допомоги, її не отримують, програма вияв­ляється неефективною.

Теоретично вважається, що зменшуючи ймовірність одного виду помилки, тим самим можна підвищити ймовірність іншого виду, тобто існує певна взаємокомпенсуюча залежність. Оскільки адрес­ність не є самоціллю, а лише засобом ефективного використання коштів, про ефективність програм найкраще робити висновок на підставі показників добробуту населення, середнього рівня доходу певних груп без допомоги і за умовами її надання.

СЛОВО В ДЕНЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Шпаргалка по математике на все экзамены
ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 14 страница
Проблема істини в теорії пізнання
Какие работы запрещается производить при осмотре кабельных сетей на МСП, ПБУ, МЭ и ПТК?
Круговые термодинамические процессы (циклы)
Розділ І. ФІЛОСОФІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА
Розв’язання.
Материально-техническое обеспечение городского партизана
ПАРОАТМОСФЕРНАЯ МАШИНА НЬЮКОМЕНА
Олигополистическая(О-ая) структура рынка
Виконання завдання 9
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ.
Порівняльна характеристика джерел фінансування інвестиційних проектів
Следствия 2-го закона Ньютона
Традиционное обучение. Этот вид обучения
Билет № 11 SA’D bin ABU WAQQAS (RAA).
Трудовое право как отрасль права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ.
Хайтеківський навігаційний інтерфейс
Правові основи регулювання звітності підприємств
Короткий аналітичний огляд пакетів управління проектами
Витрати виробництва
Тема 4. Диагностика причин возникновения кризисной ситуации и оценка вероятности банкротства.
Главная Страница