Два аспекти адресності

Адресність соціальної допомоги розглядається у двох аспектах: здатність системи забезпечувати допомогою всіх, хто її потребує (го-


ризонтальна адресність), і унеможливлення доступу до коштів со­ціальної допомоги тих, для кого вона не призначена (вертикальна адресність).

Для характеристики адресності використовують коефіцієнт дос­тупності допомоги, що розраховується як частка людей, які отриму­ють допомогу, серед тих, хто потенційно має право на отримання того чи іншого виду допомоги.

Види помилок в адресуванні

Спостерігаються два види помилок в охопленні адресною допо­могою. Якщо допомогу отримує сім'я, яка насправді її гостро не по­требує, маємо помилку "включення", що призводить до марного витрачання коштів на осіб, які не належать до найпріоритетніших груп; отже, на нужденних припаде менше коштів. Інша помилка від­бувається тоді, коли не отримують допомоги ті, хто її потребує. Це називається помилкою "невключення", або неповним охопленням. Якщо ті, хто потребує допомоги, її не отримують, програма вияв­ляється неефективною.

Теоретично вважається, що зменшуючи ймовірність одного виду помилки, тим самим можна підвищити ймовірність іншого виду, тобто існує певна взаємокомпенсуюча залежність. Оскільки адрес­ність не є самоціллю, а лише засобом ефективного використання коштів, про ефективність програм найкраще робити висновок на підставі показників добробуту населення, середнього рівня доходу певних груп без допомоги і за умовами її надання.

Розділ 4. ЗГУРТОВАНІСТЬ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК КОЛЕКТИВУ
Владельцами вотчин в Киевской Руси были ..
Бреттон-Вудская валютная система
Классификация видов сервисного обслуживания продукции
Первичная энергия к органам и чакрам
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ» И ИХ ОБЪЕКТИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
Визначення середньої густини та коефіцієнта теплопровідності пінополістиролу
В – медиальное коленчатое тело
Фильм «Реальная сказка»: Рецепт борьбы со злом
Свойства ощущений, их учет в профессиональной деятельности юриста
Інвестиційна діяльність населення
Суть, роль та значення рекламних звернень
Interior design
Поняття та означення формальної системи знань
Греческие прилагательные в роли приставок
Схеми з’єднань трансформаторів струму.
Режиссерская разработка эстрадной песни
Это право всегда остается с тобой, Мое дитя. В том числе, и сейчас.
Шкала для оценки избирательности внимания
ТЕМА: Клімат і здоровя людини.
У багато разів краще, ніж тіло.
Мета роботи
Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
Главная Страница