Додаток 1

№ п / п Показник 3 варіант
Марка автомобіля КАМАЗ 5320
Середньооблікова кількість автомобілів
Річний пробіг одного автомобіля, тис.км
Річний пробіг з вантажем, тис.км
Норми амортизації рухомого складу,% / 1000км 0,3
Вартість виробничо-технічної бази, тис.руб.
Норма амортизації ПТБ,% 0,3
Середній час використання рухомого складу на добу, годину 7,4
Вантажопідйомність номінальна, т
Дні перебування автомобілів у господарстві
Дні перебування автомобілів в експлуатації, дн
Середня відстань перевезення, км
Середня технічна швидкість, км / год
Середньому експлуатаційному швидкість, км / год
Середньодобовий пробіг, км
Фактична вантажопідйомність одного автомобіля, т
Час простою під вантажно-розвантажувальними операціями, год 4,5
Коефіцієнт, що враховує надбавки, доплати і премії 0,25
Базова норма витрати палива л/100км
Норми витрат на шини на 1000 км пробігу, руб.
Норма витрат на ТО, ТР, руб./1000км
Вартість автомобіля, руб.
Відрядна розцінка за 1 тонну перевезеного вантажу, руб. / Т 0,40
Відрядна розцінка за т.км транспортної роботи, руб. / т.км 1,6
Рівень тарифу за перевезення (встановлений у% від собівартості)

Острые заболевания органов брюшной полости
Fortifications (Roman military engineering)
Социальные движения и революции XVI – XVIII вв.: общее и особенное.
Взаємодія електронів з речовиною
ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ МІЖДЕРЖАВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Умови виникнення трудових правових відносин.
Реакція з 8-гідроксихіноліном
Види господарської відповідальності
Варіант № 20.
Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия
И ты обвиняешь меня несправедливо
Картка 2
Parvati set off for Divination five minutes later looking slightly crestfallen.
Права и обязанности водопользователей
Перевірка аналізу наукових публікацій
Слабий зв'язок Максимальний зв'язок
Лекція 6 Розділи в серверних системах
Список використаних джерел
Обрамлення
Постановка в гильзу картонного порохового пыжа и досылка его до пороха
Сопоставление «семи печатей» Откр. с «малым Евангельским Апокалипсисом»
Read the following dialogues. a) Explain the meaning of the underlined words and word combinations. b) Answer the questions.
Личинки цестод, паразитирующие у морских рыб
Главная Страница