Зазначте причини та наслідки укладення Кревської унії для України.

Кревська унія була укладена 14 серпня 1385 року у замкі Крево. Причиною укладення унії було бажання об‘єднаними зусиллями посилити свої держави перед загрозою Тевтонського Ордену та Московського князівства. За нею литовський князь Ягайло одружився на польській королеві Ядвізі і був проголошений польським королем, одночасно залишаючись Великим князем Литовським. Литва зберігала незалежність, але всеодно відчувала значне посилення польського впливу.

При цьому Ягайло брав на себе зобов'язання:

- перейти в католицтво і навернути до нього «своїх братів, бояр і весь народ»;

- прийняти всі можливі заходи, щоб повернути втрачені Польщею і Литвою землі;

- повернути Польщі захоплені у неї будь-ким території;

- звільнити польських полонених;

- приєднати литовські і руські землі до Корони Польської;

- виплатити колишньому нареченому Ядвіги Вільгельму Австрійському 200 тис. флоринів як компенсацію за порушення шлюбної угоди.

Значення:

- Позитивне: об‘єднаними силами в 1410 р. в Грюнвальдській битві було розбито Тевтонський Орден.

- Негативне: почався розподіл українських земель між польськими феодалами.

- Казна Великого Князівства Литовського була передана на потреби Польщі.

- Поширилось примусове окатоличення.

Причинита наслідки впровадження Берестейської унії.

В 1596 р. було прийнято Берестейську унію в результаті якої католицька і православна церкви об'єднуються на чолі стає папа Римський.

Після берестейської унії українське суспільство розкололося; греко- католицька церква зрівнялася з католицькою; відбувалася фактична заборона православної церкви;переслідування священників, що залишились вірними православ’ю. Наслідком унії було також те, що проти унії виступили народні маси, вели боротьбу українські братства.

Захист православ'я став важливим гаслом національно-визвольної боротьби наприкінці 16-в середині 17 століття.

Таким чином обидві церкви зазнали змін, на цій підставі посилювалося роз'єднання народу. Боротьба церков не сприяла консолідації національних сил для протистояння покатоличенню укр. народу. Перед наступом католицизму обидві церкви переживали тяжкі часи.

Отже, скрутне становище під час польської експансії на Україні призводить до виникнення козацтва, яке почне вести боротьбу за національне, соціальне і релігійне визволення укр. народу.

rgs.deutsch-service.ru last.unoreferat.ru refaofv.ostref.ru referatxnk.nugaspb.ru Главная Страница