Однорангова мережа — це така мережа, в якій усікомп'ютери рівноправні.

Централізоване керування доступом до однорангової мережі та її ресурсами неможливе — усі параметри, призначені для керування доступом потрібно встановлювати на кожному комп'ютері окремо. Однорангові мережі прийнятні для дому та малих офісів, де комп'ютерів небагато (у межах десятка).

Клієнт-серверна мережа

У клієнт-серверній мережі одні пристрої відіграють роль лише клієнтів, а інші — лише серверів. Клієнти спільно використовують певні ресурси (принтер, файли на сервері, модем), а сервер керує доступом до цих ресурсів

Обидва терміни («клієнт» та «сервер») застосовні як до пристроїв, так і до програмного забезпечення, тобто у клієнт-серверній архітектурі є програми-клієнти та програми-сервери. Прикладами клієнтських програм можуть бути браузер, програма обробки електронної пошти, текстовий і табличний процесори, а прикладами сервер- них програм — система керування базою даних, програмне забезпечення веб-сервера та поштового сервера.

Клієнт-серверна мережа — це мережа, у якій пристрої є або клієнтами, або серверами.

Кількість комп'ютерів у клієнт-серверних мережах може бути різною — від кількох до сотень або тисяч. Керують такими мережами адміністратори, які мають значно більші права, ніж звичайні користувачі.

Мережа на основі сервера може надавати широкий спектр послуг, серед яких є такі, які важко або неможливо отримати в одноранговій мережі. Крім того, клієнт-серверна мережа є більш захищеною та зручнішою в керуванні.

ОСНОВНІ ВИДИ ТОПОЛОГІЙ МЕРЕЖ

Мережі можуть охоплювати різні за площею території та містити різну кількість комп'ютерів. Під час створення мережі, звичайно, слід враховувати особливості будівель, розміщення обладнання, відстані, на які передаватимуться дані, та багато інших факторів. Кожна мережа певною мірою унікальна, а отже, у світі безліч різних мереж. Описати їх можливі конфігурації допомагає поняття мережної топології.

Мережна топологія — це схема з'єднання пристроїв, що входять до складу мережі

Виділяють чотири основні топології, які різняться між собою можливостями та вартістю реалізації:• «зірка» — у мережі використовується спеціальний пристрій, через який до неї підключено всі інші пристрої

• «шина» — усі пристрої послідовно підключено до одного кабелю — шини

• «кільце» — пристрої послідовно з'єднано один з одним, останній пристрій підключено до першого

• «сітка» — кожен комп'ютер або пристрій з'єднано з одним або кількома пристроями мережі, іноді — з усіма

Поиск путей развития социалистической экономики.
Средний простой вагона, приходящийся на одну грузовую операцию
Про нещасний випадок невиробничого характеру
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Ж.2.3 Переходы МТ через водные преграды
Заступник начальника кафедри
И содержанию выпускной квалификационной работы
Оцените правомерность принятого решения. Дайте юридическую оценку ситуации
Экстраваскулярные нарушения микроциркуляции
Ситников В.П. 24 страница
Виконання платежів через Інтернет
Г/л, Ht- 0.35. Укажите каким методом наиболее точно можно верифицировать степень кровопотери?
Основна література
Российско-европейский центр экономической политики
ТВ (throttle body) — блок дроссельной заслонки
Методи розрахунку та вимоги до системи штучної вентиляції.
Особливості підготовки та ведення оборонного бою взимку
В умовах відсутності зіткнення з противником.
МЕТА І ФОРМИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Двойственность. Принцип двойственности.
Структура философского знания
Адміністративні обліки складаються з адміністративно-профілактичної і адміністративно-довідкової підсистем.
Лекція1.Методика навчання природознавства – педагогічна наука.(2год.)
Главная Страница