Послідовність розрахунків похибок за непрямих вимірювань

У випадку прямих вимірювань похибки вимірювань знаходять порівняно просто. Проте в більшості випадків шукана величина є функцією декількох вимірюваних величин . Помилки вимірювань, як правило, досить малі порівняно з вимірюваними величинами, тому для обчислення похибок непрямих вимірювань можна скористатися диференційним обчисленням.

Порядок визначення похибки у випадку непрямих вимірювань такий:

1. Взяти натуральний логарифм від обох частин формули.

2. Знайти диференціал отриманих виразів за всіма аргументами функції.

3. Замінити диференціали у цьому виразі похибками вимірювань Δy, Δz.

4. Похибки Δy, Δz кожної величини визначити за правилами, які вказані для прямих вимірювань.

5. Змінити “мінуси”, що з’явилися при логарифмуванні та диференціюванні, на “плюси”, тому що похибки окремих величин необхідно скласти.

6. З відносної похибки обчислити надійний інтервал шуканої величини , де .

7. Записати кінцевий результат у вигляді

, .

vcg.deutsch-service.ru refamwf.ostref.ru refalcm.ostref.ru refanzm.ostref.ru Главная Страница